Fra tid til annen kommer det reaksjoner når NAF engasjerer seg i kollektiv- eller sykkelspørsmål. «Jeg trodde NAF var en bilorganisasjon» er en kommentar vi ofte får når NAF på vegne av våre medlemmer krever bedre tilbud for disse trafikantgruppene også.

Det er kanskje ikke så rart at enkelte reagerer slik, men NAF er først og fremst en trafikantorganisasjon. Medlemmene våre er opptatt av å komme seg til og fra jobb og andre nødvendigheter på en enkel, trygg, billig og miljøvennlig måte. Og helst skal våre medlemmer ha flere alternative reisemåter å velge mellom.

80% av persontrafikken med bil

I Norge er ikke det enkelt. Det meste av landet har ikke gode kollektive løsninger, og for pendlere er alternativer ofte ikke-eksisterende. Og derfor utføres over 80 % av persontrafikken med bil. I Oslo er det motsatt, der er kollektiv det viktigste internt i byen. I de fleste andre fylker er det stort sett bare bilen som står for persontransporten. Og så lenge bilen er det viktigste verktøyet for å komme seg fra A til B på en enkel, trygg, billig og miljøvennlig måte, vil bilen være det viktigste for NAF når vi skal bidra til å bedre deres situasjon som trafikant. Da stiller vi opp som våre medlemmers hjelper og forkjemper, enten du får motorstopp, trenger bruktbiltest eller EU-kontroll. Vi forhandler frem gode rabatter på drivstoff og utstyr, vi tester produkter for å sjekke hva som holder mål og hva medlemmene bør styre unna, vi påvirker politikerne til å endre avgiftene og til å satse mer på vedlikehold av veier, vi stiller opp og bidrar til å gjøre skoleveien sikrere og mye mer for å bidra til at våre medlemmer kan reise enklere, tryggere, billigere og mer miljøvennlig.

Valgmuligheter

Men skal NAF bidra til å sikre at våre medlemmer kan reise enklere, må vi også sørge for at du som trafikant har valgmuligheter. Derfor vil vi ha bedre kollektivtilbud i byene, derfor vil vi ha hurtigtogutbygging mellom de store byene på Østlandet, og derfor vil vi også ha fokus på andre måter å reise på, enten du går, sykler, kjører eller flyr. Og det er derfor vi gir deg oljeskift på bilen, bistår deg hvis bilen skulle stoppe eller henter deg om du er involvert i en ulykke i utlandet. Og det er derfor NAF vil ha innfartsparkeringer, slik at du kan velge å parkere bilen og få dekket dine behov av kollektivtrafikken slik at du slipper å kjøre i byene.

Tryggere reise, nyere bilpark

Og NAF bidrar til at du kan reise tryggere. Vi ønsker og jobber for en nyere bilpark med mer innebygd sikkerhet, flere midtdelere og mer undervisning på skolen om å være trafikant. Og derfor gir vi råd om pakking av bilen, der gjenstander ikke bør ligge løst i baksetet. Derfor gjør vi EU-kontroller som skal oppdage mangler, driver glattkjøringsbaner og tilbyr oppfriskingskurs. Og det er derfor vi vil ha egne sykkelveier, gjennomføre fysisk skille av trafikantgrupper, få setebelter i busser slik at uansett hva du velger, skal det være trygt.

Og skal NAF bidra til at du kan reise billigere må vi være opptatt av bilavgiftene selvsagt. Derfor har vi fått gjennomslag for lavere nybilavgifter, derfor er vi også opptatt av kollektivtakstene og av veifinansiering og bompenger. Og det er derfor vi forhandler fram medlemsrabatter og fordeler, hjelper deg med en bruktbiltest før kjøp for å avdekke mangler, og presser bilmerkene til å tilby bedre garantier.

Velge det som er best

Og skal NAF bidra til at du kan reise mer miljøvennlig er det vesentlig at du kan velge det som er best der du bor. Noen ganger er det sykkel, andre ganger er det buss og tog og i distriktene er det ofte bil som er den mest miljøvennlige måten – rett og slett fordi alternativet ikke er der. Vi bidrar også til å endre avgiftene slik at bilene blir mer miljøvennlige, til å sikre innpass for nye drivstoff og teknologi som elbiler. Og vi bidrar til å sikre forutsigbarhet fra politikerne slik at våre medlemmer kan velge de gode miljøløsningene.

Derfor svarer også våre medlemmer følgende på hva det er viktigst at NAF engasjerer seg i: Viktigst er bedre vedlikeholdte veier, deretter bedre kollektivtilbud. Derfor skal også NAF fortsette å være en trafikantorganisasjon for alle trafikanter – for det ønsker våre medlemmer.