Bare for å ha slått det fast: Syklistene har den samme rett til å bruke veibanen som bilister. Og til oss som bare kjører personbil: Sett pris på syklistene. Jo flere av dem, dess mindre blir køen.

Med nær 520.000 medlemmer organiserer NAF mange ganger flere syklister enn Syklistenes landsforening, og vi vet at over halvparten av våre medlemmer er opptatt av bedre sykkelveier.

Syklister er NAF-medlemmer

Så mye som hver fjerde eier av en personbil her til lands er medlem i NAF. Men dette tilsier likevel ikke at NAF er ensidig opptatt av veiutbygging og andre tiltak som kan gjøre det enklere å være bilist, på bekostning av andre trafikantgrupper.

Vi organiserer ikke biler, men mennesker – og disse er opptatt av bedre mobilitet. Derfor jobber NAF for at medlemmene våre skal kunne reise trygt og miljøvennlig på en god måte uten uforholdsmessige høye kostnader. Det innebærer blant annet fokus på trygge veier, god kollektivtransport og bedre sykkelveier. NAF har som visjon å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i.

Sykkelsatsingen går for tregt

I 2011 gjennomførte NAF en landsomfattende undersøkelse blant våre medlemmer. Når vi spurte medlemmene om hvilke saker som er så viktige at de mener NAF bør prioritere å jobbe for dem fikk vi følgende resultater for sykkel:

  • Bedre sykkelveier: 52 %
  • Mer satsing på gang- og sykkelveier: 50 %
  • At byer og tettsteder blir bedre tilrettelagt for sykling: 44 %

NAF mener at det går for tregt med utbyggingen av sykkelveinettet. Oslo er gode på kollektivtransport, selv om vi også her står ovenfor store investeringer, men når det gjelder sykkelveiene står det dessverre langt dårligere til. Vi har vært vitne til utallige løftebrudd fra politikerne på dette området. NAF er opptatt av det legges til rette for alle trafikantgrupper og skulle gjerne sett at sykkelandelen øker.