Hva er bildeling?

Bildeling betyr at flere personer deler et visst antall biler som eies av et foretak. Ved å være medlem i en bildelingsordning får du tilgang til bil når du trenger det, samtidig som du slipper alle kostnadene man har ved å eie bil og ulempene som følger med vedlikehold, parkering osv. Studier har vist at medlemmer av bildelingsordninger bruker bilen langt mindre enn de som eier bil selv og at en bildelingsbil erstatter mellom 5 og 15 eide biler.

Er bildeling bra for miljøet?

Fordi brukere av bildelingsordninger benytter bilen langt mer sjeldent enn de som eier bil selv vil miljøbelastningen bli lavere. Privat bilhold senker terskelen for å bruke bilen på hverdagsreisen – rett og slett fordi den er lett tilgjengelig. Samtidig har bildelingsordningene nyere bilmodeller enn befolkningen har i gjennomsnitt, og flere bildelingsordninger har satset på elbiler.

Bildeling – noe for alle?

Nei, en bildelingsordning passer ikke for alle, spesielt ikke for de som av ulike årsaker er avhengige av bilen i hverdagen. NAF gjennomførte en undersøkelse hvor vi så på tersklene for å bruke bildeling i befolkningen, og den viste at praktiske hensyn gjør at folk nøler. Samtidig er det en del som synes bildeling virker upraktisk – men det er også mange som sier de ikke har tenkt på bildeling som et alternativ. Sistnevnte viser at bildeling fortsatt ikke er etablert som et godt alternativ i folks bevissthet.

Bildeling er en god løsning

NAF mener bildelingsordninger er en god løsning fordi de sikrer mobiliteten til befolkningen i byene i de tilfeller de har behov for bil innimellom, men ikke ønsker å eie bilen selv av økonomiske og praktiske hensyn.

For å øke attraktiviteten til bildelingsordningene er det viktig at det satses på tilrettelegging for bildeling for eksempel med reserverte biloppstillingsplasser i nærheten av boligkonsentrasjoner.