Vi begrunner det på følgende måte: Hvis asfaltsvevestøv fra privatbilen skal medføre helseproblemer, må den skape og/ eller virvle opp konsentrerte støvmengder i høyder og lengder fra veien som gjør at den pustes inn av mennesker. Asfaltsvevestøv fra veitrafikken utgjør kun 2,4 % av svevestøvet (PM10) viser tall fra SSB. Av PM10 fra veitrafikken i byer utgjør salting og strøing en betydelig andel. Med 90 % piggfritt er Oslos biltrafikanter dertil best i klassen. Asfaltstøvet fra bilen utgjør derfor en liten andel av veistøvet og dermed også av samlet PM10 langs de aktuelle hovedårene i Oslo.

Vogntog slynger svevestøv

Privatbilen virvler opp støv, men ikke i mengder på høyder og avstander som gjør den i stand til å skape helsemessige problemer. Målinger av PM10 i syv cm høyde, altså rett bak bilen, gir ikke grunnlag til å påstå at de aerodynamiske bilene virvler opp konsentrert støv i ansiktshøyde hverken på fortau eller ved boliger mer enn 20 meter bort fra veien. Amerikansk forskning viser at en liten gruppe, ikke aerodynamiske kjøretøy (vogntog) står for mer eller mindre hele oppvirvlingen fra veien. Vogntog slynger støvet opp i været og opp mot 200 meter vekk fra veien. Dermed når det boliger, veier og sykkelstier i nærheten av hovedveien. Det kan man observere selv. Når et vogntog passerer pisker støvet i ansiktet og det føles som å bli truffet av en vegg. Bilene derimot flytter knapt på støvet som ikke har blitt vasket bort.  

Støv fra biler når ikke fram

Miljøfartsgrensene er aktuelle langs tre- firefeltsveier i Oslo der folk i liten grad ferdes om vinteren. Gang- og sykkelveier er dessuten for det meste fysisk adskilt fra veien. Støv virvlet opp fra bilen vil med andre ord i liten grad nå fram til folk. NAF har laget en samfunnsnytteanalyse under premisset om at vi tar feil. Når hastigheten reduseres med 20 km/t i vinterhalvåret reduseres asfaltsvevestøvet, fra korte kjøretøy, til en samfunnsverdi på 4,6 millioner kroner (11,2 millioner totalt). Trafikanter og næringsliv taper imidlertid 175 millioner kroner inklusiv reduserte ulykkeskostnader.

Med variabel miljøfartsgrense for lange kjøretøy blir svevestøvgevinsten 9 millioner kroner, mens tapet for trafikanter og næringsliv blir kun 6 millioner. Tiltaket lønner seg for både miljøet og samfunnet og derfor anbefaler NAF dette.

NAFs høringsuttalelse om miljøfartsgrense kan du lese her.