900 000 personer kan tenke seg å samkjøre

Samkjøring er en del av løsningen for å redusere trafikken på norske veier. I NAFs befolkningsundersøkelse fra 2015 svarte 35 prosent at de kunne tenke seg å samkjøre dersom det ble tilrettelagt for dette, for eksempel på arbeidsplassen. Det er hele 900 000 personer! Det er med andre ord et stort potensiale for samkjøring, selv om det kan ligge en utfordring mellom holdning og praksis.

Vi trenger gulrøtter for samkjøring

Det er åpnet for elbil-samkjøring i kollektivfeltene på viktige innfartsårer inn til Oslo. Det er et godt tiltak, men det er ikke bare elbilister som trenger insentiver for samkjøring. Et forslag NAF har kommet med er at folk som samkjører kan få lavere takster i bomringen slik at det blir mer attraktivt å ta med naboen eller kollegaen på vei til jobben.

Terskelen for samkjøring har vist seg å være høy, men det har heller ikke vært noen goder for å samkjøre. Når nye bomtakster diskuteres rundt byene bør fordeler for samkjører tas opp. I Bergen har bystyret vurdert dette tiltaket. I befolkningsundersøkelsen vår i 2015 spurte vi derfor bergenserne hva de mener om et slikt tiltak. Seks av ti svarte at de støttet tiltaket og at det vil få flere til å samkjøre. Bare to av ti var uenige i at det var et godt forslag. Sannsynligvis er ikke bergenserne så ulike resten av befolkningen hva gjelder holdningen til forslaget.