Lavere bilavgifter

I gjennomsnitt har avgiftene på nye biler blitt 60 000 kroner lavere. Mye takket være NAF. Farvel til avgift på motorstørrelse og hestekrefter.

Lettere å kjøpe bruktbil

Bilenes dokumentavgift, nemlig omregistreringsavgiften, har blitt kraftig redusert. Det gjør det billigere å kjøpe bruktbil!

Økt vrakpant

Vrakpanten sto på stedet hvil i mange år. De siste årene har den blitt doblet til 3000 kroner.

Sikret elbilfordelene

Elbilene trenger fortsatt fødselshjelp. Derfor var det en viktig seier at fritak for engangsavgift og moms ble fredet frem til 2021.

Eget utbyggingsselskap for vei

Etableringen av Nye Veier gjør at veier bygges mer effektivt. Dette kom på plass etter påtrykk fra NAF. Her kan du lese mer om dette. 

Offentlig register mot kilometerjuks

Etter mange års iherdig innsats er det nå vanskeligere å jukse med kilometerstanden på bruktbiler. Registeret gjør det tryggere for deg!

Lengre garantitid på biler

Nå har alle nye biler minimum fem års garantitid. Det hadde de ikke for noen år siden. NAF kjempet frem denne gode forbrukerrettigheten.

Mer vedlikehold av veiene

Politikerne bevilger mer penger til vedlikehold av riksveiene. Forfallet minsker, etter påtrykk fra NAF.

Trafikkopplæring for de yngste trafikantene

Vi arrangerer hvert år Sikker på sykkel, et gratis opplæringsprogram for barn i alderen 10-12 år. Sikker på sykkel skjer i samarbeid med skolene, og i 2018 deltok hele 40 000 barn i programmet. Vi har også kjempet for at Trafikk skal innføres som valgfag i skolen, hvilket det nå er. 

Advokatene kjemper for deg

NAFs advokater hjelper våre medlemmer i 60.000 saker hvert år. To ganger har vi ført sak helt til Høyesterett, og begge gangene har vi vunnet medlemmets sak.

Som NAF-medlem har du påvirkningskraft

Bli medlem og få veihjelp, rådgivning og advokatbistand når du trenger det.

Meld deg inn her

Dette kjemper vi videre for

På vegne av våre 500 000 medlemmer fortsetter vi å kjempe kampen for en enklere hverdag. Vi vil at folk skal komme seg enkelt og effektivt rundt til jobb, skole, fritidsaktiviteter og ellers i hverdagen. Vi jobber med trafikksikkerhet nasjonalt og lokalt, opplæring og aksjoner for at det skal være tryggere på veiene.  

Sikker finansiering av nye veier 

Vi vil at utbyggingsselskapet for vei, Nye Veier, skal få en sikker statlig finansiering, for eksempel ved at en del av overskuddet til oljefondet skal gå til selskapet.  

Et annet bilavgiftssystem 

Dagens bilavgifter må skrotes. Det må på plass ett nytt og bedre system hvor du heller betaler for når du kjører, hvor du kjører og i hva slags bil du kjører. Dette kalles veiprising. Veiprising må innebære at andre avgifter fjernes, og systemet må ivareta personvernet. 

Bompenger 

NAF er imot bompenger, og jobber for at de skal fjernes. Ny finansiering av veibygging, og veiprising som erstatning for andre bilavgifter kan bidra til dette 

Øke vrakpanten 

NAF mener den må være minimum 6000 kroner. Det vil få flere gamle og farlige biler av veiene våre.  

Pendlergaranti 

Rundt byene er det flere som reiser kollektivt. Vi jobber for at pendlerne skal få en garanti somautomatisk gir penger tilbake ved forsinkelser. 

Sykkelopplæring i skolen

Det burde være selvsagt at sykkelopplæring inngår i skolens læreplan, på lik linje med svømmeopplæring. Vi jobber for at dette kommer på plass når læreplanen revideres. At barna våre skal kunne ferdes trygt i trafikken er en hjertesak for NAF. 

Lading av elbil 

I 2025 skal alle nye biler som selges i Norge ikke slippe ut noen klimagasser. Da må det bygges flere ladere der folk bor og reiser.  

Fylkesveiene må rustes opp 

Mange steder råtner veiene på rot. Vi jobber for at mer penger skal brukes på å ruste opp fylkesveiene.