Vi kjemper for:

  • Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett
  • Lavere avgifter
  • Bedre trafikksikkerhet

Vårt arbeid som interesseorganisasjon har gitt lavere bilpriser, bedre veibygging og bedre garantivilkår ved bilkjøp. Dette gjør vi for at din hverdagsreise skal bli litt bedre.

Lavere bilavgifter

I gjennomsnitt har avgiftene på nye biler blitt 60 000 kroner lavere. Mye takket være vårt arbeid. Farvel til avgift på motorstørrelse og hestekrefter.

Lettere å kjøpe bruktbil

Bilenes dokumentavgift, nemlig omregistreringsavgiften, har blitt kraftig redusert. Det gjør det billigere for deg å kjøpe bruktbil.

Sikret elbilfordelene

Elbilene  trenger fortsatt hjelp for å være konkurransedyktige på pris. Derfor var det en viktig seier for oss at fritak for engangsavgift og moms ble sikret frem til 2021.

Flere veier må rustes opp

Bevilgningene til vei har økt hvert eneste år, noe som har ført til utbygging av mange farlige og overbelastede veistrekninger. Forfallet, spesielt i tunnelene, er også tatt tak i. Likevel gjenstår det mye på å oppruste veinettet, spesielt er forfallet på fylkesveiene stort. Mange steder råtner veiene på rot. Vi jobber for at mer penger skal brukes på å ruste opp fylkesveiene.  

NAF-DÅRLIG-VEI-00658 crop.jpg

Spesielt fylkesveiene lider under manglende vedlikehold. Dette er veier som knytter lokalsamfunn sammen, og brukes til og fra jobb, skole og aktiviteter hver eneste dag.

Strengere sikkerhetskrav til tunge kjøretøy

Dårlig skodde vogntog skaper hvert år farlige situasjoner på veiene våre. Vi har vært en pådriver for at kravene til dekk skal skjerpes, og til økte kontroller.

Trafikkopplæring for de yngste trafikantene

Vi arrangerer hvert år Sikker på sykkel, et gratis opplæringsprogram for barn i alderen 10-12 år, og i 2019 deltok over 40 000 barn. I tillegg samarbeider vi med flere aktører om programmet Sykkeldyktig – hvor alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og kunnskap om trafikksikkerhet. Vi har også kjempet for at faget Trafikk skal innføres som valgfag i skolen, hvilket det nå er. 

Advokatene kjemper for deg

Våre advokater, og juridiske og tekniske rådgivere har 40.000 henvendelser hvert år fra dere medlemmer. Av disse følges 3500 saker opp videre. I 2013 og 2018 førte vi sakene helt til Høyesterett, og begge gangene vant vi medlemmets sak.

Lokale kampsaker

Våre om lag 2000 frivillige og tillitsvalgte jobber med saker i sitt nærmiljø, fra helt i sør til lengst nord i landet. Det handler om tryggere skolevei, rydding av busker og kratt, ny asfalt, bedre kryssløsninger og mye mer, som etter påtrykk fra NAF lokalt som oftest får en god løsning.

skolevei_gutt.jpg

Vi krever at barn skal ha en trafikksikker skolevei. Det hjelper ikke at statistikken viser få ulykker dersom barna ikke tør å bruke veien eller er redde når de bruker den.

Bompenger

Det er kommet mange innrømmelser fra politikerne om at bompengetrykket er for høyt. Blant annet skal det bli slutt på å kreve inn bompenger på sideveinettet, og i byene kan ikke lenger politikerne bare øke bompengene dersom prosjekter blir dyrere enn antatt. Regjeringen skal innføre en fradragsordning for bompenger.

Eget utbyggingsselskap for vei

Etableringen av Nye Veier gjør at veier bygges mer effektivt. Dette kom på plass etter påtrykk fra NAF

Offentlig register mot kilometerjuks

Etter mange års iherdig innsats er det nå vanskeligere å jukse med kilometerstanden på bruktbiler. Registeret gjør det tryggere for deg!

Lengre garantitid på biler

Nå har alle nye biler minimum fem års garantitid. Det hadde de ikke for noen år siden. Vi kjempet frem denne gode forbrukerrettigheten.

Dette kjemper vi videre for:

På vegne av våre 500 000 medlemmer fortsetter vi å kjempe for en enklere hverdagsreise for deg. Vi jobber med trafikksikkerhet nasjonalt og lokalt, opplæring og aksjoner for at det skal være tryggere på veiene. Dette er langsiktig arbeid som følges opp over tid. Her ser du noen av sakene vi jobber med på vegne av våre medlemmer. 

Et annet bilavgiftssystem 

Dagens bilavgifter må skrotes. Det må utredes et nytt og bedre system hvor du heller betaler for når du kjører, hvor du kjører og i hva slags bil du kjører. Dette kalles veiprising. Veiprising må innebære at andre avgifter fjernes, og systemet må ivareta personvernet. 

Lading av elbil 

I 2025 skal alle nye biler som selges i Norge ikke slippe ut noen klimagasser. Da må det bygges flere ladere der folk bor og reiser.  

naf samlebilde_lysere_samlet.jpg

Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nettop dette.

Øke vrakpanten 

Vrakpanten har stått stille i mange på 3000 kroner. Den må være på minimum 6000 kroner. Det vil få flere gamle og farlige biler av veiene våre.  

Pendlergaranti 

Rundt byene er det flere som reiser kollektivt. Vi jobber for at pendlerne skal få en garanti som automatisk gir penger tilbake ved forsinkelser

Har du lyst til å vite hvordan du også kan bidra og være med å påvirke? Sjekk ut din nærmeste lokalavdeling, og bli med!