De siste årene har NAF jobbet mye for å påvirke omleggingen av bilavgiftene i Norge. Målet med forslagene våre er å bruke bilavgiftene aktivt for å tilrettelegge for mer bærekraftig mobilitet, slik at man kan reise trafikksikkert og miljøvennlig, uten for store kostnader.

De siste årene er NAF en av organisasjonene som har hatt størst innflytelse på endringene i bilavgiftene. Siden 2011 har vi blant annet fått gjennom følgende:

  • Engangsavgiften: Effektavgiften har blitt redusert med rundt 25 prosent mens det har blitt lagt mer vekt på utslipp. Å flytte avgiftene fra motorrommet til bilens utslipp er rett vei å gå og helt i tråd med NAFs forslag. Siden 2007 har engangsavgiften per bil gått ned.

  • Vrakpanten: Er doblet siden 2011 fra 1500 til 3000 kroner. Før det sto vrakpanten stille i ti år. Dette er NAF veldig godt fornøyd med, men målet er at vrakpanten skal opp til 5000 kroner.

  • Omregistreringsavgiften: Har blitt redusert med 17 prosent for personbiler. Totalt har omregistreringsavgiften blitt redusert med 585 mill. siden 2011. Dermed går utgiftene ved kjøp av bruktbil ned, noe vi ser på som svært viktig.

  • Miljøbiler: I Klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det bestemt at nullutslippsbiler ikke skal ilegges avgifter før tidligst etter 2017. Det var viktig, men vi mener fritaket minst må vare til 2020. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai 2013 fikk vi også gjennom en reduksjon i engangsavgiften for såkalte plug-in hybrider.

Endringene i bilavgiftene må fortsette framover for å hjelpe mer trafikksikre og miljøvennlige biler inn i markedet, samt sikre at folk har råd til å kjøpe dem.