Bilene i Norge ruller på veiene i 18,4 år i gjennomsnitt før de vrakes. Snittalderen i bilparken er 10,5 år. Det betyr at bilene vi kjøper i dag vil kjøres på veiene i mange år fremover. Fornybart drivstoff med lavere utslipp av miljø- og klimagasser finnes allerede. Slike drivstoff kan fylles rett på tanken og i stor grad nyttiggjøre seg eksisterende infrastruktur for distribusjon og fylling. De kan derfor være gode alternativ til fossilt brensel.

Ved evaluering av klimapåvirkningen av fornybare drivstoff er det viktig at myndighetene tar ansvar for å kontrollere hvorvidt drivstoffet har lav klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Mange ulike typer biodrivstoff testes og utvikles i Europa og andre steder i verden. Ulike land satser på forskjellige drivstofftyper, noe som kan medføre høye kostnader for forbrukeren. NAF etterlyser en standardisering av de fornybare drivstoffene.