Stort forfall på veiene bidrar til ulykker og gir lengre reisetid. Våre undersøkelser viser at det viktigste for NAF-medlemmene ikke er nye veier, det er bedre vedlikeholdte veier slik at de er trygge. ​​

Blant politikerne er det bred enighet om at fylkesveiene har vært underfinansiert over lang tid og at forfallet og etterslepet er stort. Frem til 2029 beregnes behovet for drift og vedlikehold til ca. 130 mrd. kroner. Forfallet på fylkesveiene er beregnet til mellom 60 og 70 milliarder kroner. Det vil altså koste å komme opp på et nivå som gir oss tryggere veier. Men selv om politikerne kjenner problemet, bevilges det ikke nok penger.

NAF om skoleveier

Retten til en trygg skolevei må gjelde uansett om barna går, sykler eller har skoleskyss.

Les mer!

Hvem har ansvaret?

Vi skal ikke akseptere at folk rundt om i Norge hver dag kjører med hjertet i halsen, eller at de sender sine kjære ut og deretter går i redsel for om alt vil gå bra med dem. ​

Noen steder må større prosjekter på plass for at lokalveien skal bli trygg. Men svært mange steder vil mindre tiltak kunne utgjøre en stor forskjell. Ny asfalt, bedre oppmerking og rydding av sideterrenget. Dette er enkle grep – men det må prioriteres.

Politikerne har ansvar for å gjøre denne prioriteringen og gi oss trygge lokalveier. Men fylkesveiene oppleves noen ganger som samferdselspolitikkens «hittebarn». Fylkeskommunen eier veiene og har ansvaret, men er avhengig av bevilgninger fra staten. Da skyves ofte ansvar og skyld frem og tilbake mellom lokale og nasjonale politikere.

Dårlig vei

Ny asfalt, bedre oppmerking og rydding av sideterrenget er enkle grep som må til for at lokalveien skal bli trygg – men det må prioriteres.

Fem tiltak

NAF jobber med å få politikere både på nasjonalt og lokalt nivå til å ta utfordringene på alvor og prioritere å utbedre fylkesveiene, sånn at folk føler seg trygge.

NAF har utarbeidet en fempunktsplan for hvordan fylkesveiene kan fikses. Følger politikerne denne vil folk kunne merke en forskjell.

Alle kjenner vi til farlige veistrekninger.

Slik jobber vi for tryggere veier!

 

  1. Få ned dødsulykkene. Det viktigste tiltaket for å få ned dødsulykkene er å rydde sideterrenget og sikre at veiene er «tilgivende», slik at et uhell ikke blir en dødsulykke.
  2. Skaff oversikt. Fylkeskommunene må kjenne sitt ansvar som eier av veiene og må legge en plan for hvordan de skal få ned vedlikeholdsetterslepet. ​
  3. Skaff penger. Fylkeskommunene må melde inn behovet til den kommende statlige belønningsordningen, og staten må sikre at det er nok midler i potten. ​
  4. Mer midler til skredsikring. Skredpunkt med faregrad «høy» må prioriteres, og skredpunkt med «middels» faregrad må utbedres i neste nasjonale transportplan.
  5. Ta høyde for økte behov. Større påvirkning fra klimaet betyr at behovet øker raskere. Veidekket må utbedres fortløpende slik at hull, spor og sprekker fjernes.