Hanekleivtunnelen og Botnetunnelen på E18 i Vestfold får middels karakterer i en stor europeisk test.  

Front-mot-front-kollisjoner er umulig, men det er likevel mange faktorer som bidrar til at disse tunnelene ikke får status som perfekte. 26 tunneler i 13 land er testet av tyske eksperter i det europeiske testsamarbeidet EuroTAP hvor NAF er med. Det er ikke tilfeldig at Hanekleivtunnelen og Botnetunnelen er valgt ut i denne testen:

1. juledag 2006 kollapset tunneltaket i 250 meters lengde i Hanekleivtaket. En betongbit løsnet fra taket i Botnetunnelen i 2007. Derfor var det fristende for NAF og EuroTAP å sjekke hvordan sikkerheten nå er ivaretatt sett med trafikantens øyne.

Rom for forbedringer
Hanekleivtunnelen fikk karakteren «god» og Botnetunnelen «akseptabel».

Disse tunnelene har separate løp med to kjørefelt som umuliggjør frontkollisjoner. Likevel er ulykkesrisikonivået vurdert til middels for begge.

15 prosent av trafikken er tungtransport og tunnelene er mer mørke enn lyse. Kritikk for manglende videoovervåking er tyngste anmerkning, men også manglende automatisk registrering av stopp i tunnelen, bruk av nødstopplommer, nødtelefoner eller brannslukningsapparater trekker ned, sier Otter.

Andre negative funn er dårlig belysning ved rømningsveier, ikke tilgang på vann gjennom hele tunnelene og at viftene i taket ikke er temperaturbestandige.

Dårlig belysning er en gjenganger for de 20 norske tunnelene som er testet de 12 siste årene. Det er elementært at godt lys er viktig og dessuten et billig trafikksikkerhetstiltak, mener NAF.

Må bevilges nok penger
Ikke før i 2015 skal Statens vegvesen ifølge sin tiltaksplan sørge for bedre generell belysning, spesielt lys ved nødutganger og videoovervåkning. NAF mener at dette må prioriteres snarest.

Testresultatene understreker det vi dessverre allerede vet, nemlig at tunnelene i likhet med veiene før øvrig er i forfall. Dårlig vedlikehold og manglende oppgradering er til de grader synliggjort i årets test. Stortinget må bevilge de midlene som er nødvendige for at vi alle skal kunne føle oss trygge i de rundt 1000 tunnelene som Norge har.

Tunnelsikkerheten er testet siden 1999 da det ble avdekket mangelfull sikkerhetsstandard og vedlikehold i tunneler i Alpene. I årets test fikk 16 tunneler kategorien «svært gode», 4 fikk «gode», 2 «akseptable», 3 «dårlige», 1 «svært dårlig».