Kort fortalt:

  • Gjennomsnittsalderen for en norsk bil er over 10 år.
  • Bilparkens alder burde bekymre politikerne.
  • Nyere bilpark vil gi bedre klima, miljø og bedre trafikksikkerhet.

Gammel bilpark

Norge har en gammel bilpark. Gjennomsnittsalderen for bilene våre er over 10 år. Og bilparken blir stadig eldre. I 2019 er den norske personbilparken i snitt nesten ett år eldre enn den var i 1999. På 20 år har gjennomsnittsalderen økt fra 9,9 år til 10,7 år. Til tross for at vi blir rikere, blir bilene eldre.

Bilparkens alder burde bekymre politikerne, fordi alderen på bilen henger sammen med både klima, miljø og ikke minst trafikksikkerhet.

skolevei_gutt2.jpg

MYKE TRAFIKANTER: De nyere bilene har bedre sikkerhetssystemer, og det gjør det også tryggere å være trafikant i trafikken.

Trafikksikkerhet

En rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2018 viser at sikkerheten i nye biler har blitt 4,2 prosent bedre hvert år fra 2008 til 2018. Utviklingen av sikkerhetssystemer i biler har vært enorm de siste 20-30 årene. En viktig pådriver for økt sikkerhet er krasjtestene til Euro NCAP. Helt siden oppstarten i 1996 har testregimet presset bilprodusentene til økte krav til sikkerhet. Etter hvert som bilene har oppfylt kravene i testene har Euro NCAP skjerpet kravene, og derfor utvikler bilprodusentene nye systemer i et pågående teknologisk kappløp. Siden gode test-resultater er viktig for å få solgt biler, har produsentene jobbet hardt for å følge opp at sikkerhetssystemer er standardutstyr i de nye bilene.

Klima og miljø

Innenfor miljøteknologi på nye biler skjer det mye viktig fremover:

  • EU setter nå strengere krav til bilfabrikkene om lavere CO2-utslipp på bilene de selger fra og med 2021. Blant annet betyr det et stort og økende modellutvalg innen nye elektriske biler.
  • Nye dieselbiler slipper ikke ut partikler (NOx) på grunn av AdBlue-systemet.
  • Modellutvalget innen ladbare hybrider kommer til å vokse mye de neste årene, siden disse har et klimautslipp på rundt halvparten av ordinære biler.

Suksessen gir mindre penger i statskassa

Politikerne merker nå at politikken de har ført med elbilfordeler har vært en suksess. Bilavgiftene gir langt mindre penger inn i statskassa. Derfor begynner flere partier å snakke om å innføre moms på elbiler fra 2022. En mer rettferdig prising av elbiler kan virke forlokkende for mange. Men om elbilen blir dyrere, hva skjer da med avgiftene på andre biler? Politikerne har vedtatt at alle nye biler i Norge skal være nullutslipp i 2025. Får man det til uten å gi elbilen en relativ prisfordel? Vi frykter en prisspiral, hvor innfasing av moms på elbiler fører til at alle andre biler også blir dyrere.

Det er ikke gode nyheter for en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark.