Hvilke nye biler vil nordmenn velge i årene som kommer? Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra NAF regnet på hvilke biler nordmenn vil kjøpe i årene som kommer.

Nær hele nybilsalget vil være elbiler i 2025 dersom:

  • Rekkevidden fortsetter å øke
  • Batteriprisen fortsetter å falle
  • Momsfritaket består
  • Fritak for engangsavgift består

I dag er elbilsalget hjulpet av avgiftsfritak. Fritakene er gitt for at elbiler skal være konkurransedyktige på pris med bensin- og dieselbiler. Det er fordi politikerne ønsker at vi skal velge elektrisk. Fra 2025 er målet at det kun skal selges nye elbiler i Norge. Rapporten NAF har fått utarbeidet viser at dette er mulig.

Den viser også at det ikke er nødvendig å skru opp avgiftene på diesel- og bensinbiler for å nå målet. Det er et viktig poeng. I stedet for å tvinge folk over på el med høye avgifter på bensin- og dieselbiler, kan politikerne nå el-målet uten å øke avgiftene på alternativet.

Flere må få dra nytte av elbilfordelene

På få år har dieselbilsalget i Norge stupt, fra over 100 000 i året i 2011 til under 40 000 i året. 2018 blir sannsynligvis året hvor det selges flere rene elbiler enn dieselbiler. 

Selv om ikke elbilen passer for alle ennå, betyr det at stadig flere finner en elbil som passer for seg. Bilbransjen jobber på spreng for å få ut flere og større elbilmodeller i markedet, og rekkevidden øker for hvert år. Over halvparten av alle nye biler solgt i Oslo i mars var helelektriske. I distriktene har elbilsalget gått tregere. Analysen fra TØI viser viktigheten av at elbilfordelene ikke fases ut for tidlig.

Dieselbilen blir ikke borte med det første

At nybilsalget blir elektrisk om sju år, betyr ikke at dieselbilen forsvinner fra norske veier. Fortsatt er nesten halvparten av alle personbilene på norske veier en dieselbil. Det tar lang tid å skifte ut hele bilparken.

Elbilfordelene ligger fast ut 2021, men hva som skal skje med avgiftene etter dette er uvisst. NAFs rapport viser at teknologisk utvikling, kombinert med fortsatt avgiftsfordeler, er virkemidler som vil holde elbilene konkurransedyktige, uten at avgiftene på diesel- og bensinbiler må økes.

Se også:

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI)