Gateparkering må omdisponeres

I NAF setter vi mobiliteten først. De som har behov for bil bør derfor fortsatt få muligheten til å eie dette selv om gateareal omdisponeres. En løsning kan være å bygge parkeringshus under bakken i områder hvor mange parkeringsplasser må fjernes.  Vi mener det også bør etableres mer beboerparkering i byene.

Befolkningsveksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Per i dag foregår fem prosent av reisene i Norge på sykkel. I Oslo er sykkelandelen på åtte prosent. Kristiansand er Norges beste sykkelby med en sykkelandel på ti prosent. Dersom vi skal nå nasjonale mål om en sykkelandel på åtte prosent totalt, og en sykkelandel i byene på mellom 10 og 20 prosent, må gateareal omdisponeres slik at vi får bygget sykkelvei der det nå er gateparkering. Du kan lese mer om NAFs synspunkt på sykkel her.

Parkering ved arbeidsplassen

Parkering ved arbeid og bolig er sterkt drivende for bilbruk. Bilbruk påvirkes av parkeringsavgifter og antall parkeringsplasser innenfor gangavstand. I rurale områder bør det være tilgang på parkering ved arbeidet fordi det ikke finnes noe godt utbygget kollektivtilbud. Sentralt i de større byene bør tilgangen til parkering ved arbeidsplasser begrenses så lenge det finnes et tilstrekkelig kollektivtilbud, samt innfartsparkeringer utenfor sentrumskjernen.