Hvert år er det 74 millioner reiser med tog i Norge. De fleste av dem er pendlerreiser. Det er en massiv mengde reisende som opplever forsinkelser og kanselleringer hver eneste uke.  

Vi jobber for både bil og tog 

I NAF jobber vi for at du enkelt skal kunne bruke bilen når du trenger det. Men vi forstår at alle som pendler i dag kan ikke sitte i hver sin bil på vei inn til jobb i byene.  

NAF vil at samferdselsministeren skal sette tøffere krav til togselskapene. To ting må skje: Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal. Det må innføres en automatisk «pendlergaranti» som gir erstatning som svarer til det tilbudet passasjerene får. 

Som NAF-medlem har du påvirkningskraft

Bli medlem og få veihjelp, rådgivning og advokatbistand når du trenger det.

Meld deg inn her

Dagens kompensasjon er for dårlig 

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket. Og man må søke for hver enkelt forsinkede reise. Det er et byråkrati få orker. 

Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal. 

Erstatningen må svare til kvaliteten i togtilbudet 

  • Refusjonen må skje automatisk, for eksempel ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet 
  • Refusjonens størrelse blir knyttet til punktlighet og kanselleringer i den perioden og for den strekningen som periodekortet er gyldig for – ikke den enkelte reise 
  • Alt fra og med 4 minutters forsinkelse gir rett til refusjon 

Hva betyr dette i praksis?  

Ett eksempel: På en strekning med mål om en punktlighet på 90 prosent, blir det målt en reell punktlighet på 75 prosent. Differansen på 15 prosent danner grunnlag for en 15 prosent refusjon i prisen på periodekortet. Pendlere som er tilmeldt ordningen får dermed automatisk refundert et beløp tilsvarende 15 prosent av prisen på periodekortet. 

Danmark har innført en liknende ordning, og det mener NAF at man burde få i Norge også. Slik det er i dag betaler norske togpendlere full pris for et tilbud som ikke svarer til forventingene.