Køståing koster trafikantene og samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet i storbyene. Bare i Oslo koster ett minutt i kø 1,2 millioner kroner.

Samfunnet vil spare mye på å bygge ut kollektivtilbud, sykkelveier, InterCity-tog og vei som får trafikken til å flyte.

NAF krever at samferdselspolitikken endres.

Mer enn fjorårets budsjett 

En landsomfattende spørreundersøkelse som er utført av TNS Gallup på vegne av NAF, viser at trafikanter i de store byregionene bruker opptil en fjerdedel av hverdagsreisen på kø eller forsinkelser.

Politikerne sier budsjettene er økt i forhold til i fjor. Men det hjelper ikke å plusse på fjorårets budsjett hvis behovety er mye større. NAF mener vi ikke kan vente i 20 år på dobbeltspor på jernbanen i Intercity-triangelet eller 10 år på fungerende innfartsparkering rundt storbyene. Vi må løse de enorme utfordringene der det bor mange og befolkningen øker kraftig, og det må skje fort.

Stavanger er verst

I undersøkelsen kommer Stavanger verst ut av storbyregionene. Her bruker folk en fjerdedel av reisetiden sin i kø. I Oslo- og Bergensregionen er tallet noe lavere. Her går i underkant av en femtedel av tiden med på kø og forsinkelser. Best ut kommer Trondheim, der 13 prosent av reisetiden brukes i kø.

Takten på utbygging av jernbane, veier og sykkelveier i og rundt de store byene som det legges opp til i Nasjonal transportplan, er altfor lavt til at disse tallene vil synke i årene fremover. 

Full stopp i Oslo i 2023

Den største utfordringen i samferdselspolitikken handler om hvordan vi kan gjøre det enklere og raskere for folk å komme seg til jobb og skole i de store byregionene. Fra 2023 vil det være kø, kork og kaos hele dagen i Oslo-området hvis ikke noe gjøres. Dagens politikk gir tap både for privatpersoner og næringsliv.

NAF mener staten må ta et større ansvar for å løse utfordringene i byområdene.