7. oktober 2019 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. NAF jobber for at våre medlemmers interesser blir best mulig ivaretatt i budsjettet.

I år konsentrerer vi oss om disse sakene:  

  • Bilavgifter
  • Bompenger
  • Vei
  • Tungtransport
  • Elbil og lading
  • Biodrivstoff

I disse dager deltar vi også på fire ulike høringer på Stortinget for å snakke din sak.

Bilavgifter

Regjeringen har funnet en god løsning for å beregne avgiftene basert på ny målemetode for utslipp (WLTP). Det blir endringer på noen enkeltmodeller, men de totale bilavgiftene øker ikke. Dette er et stort gjennomslag for NAF, som sammen med bilbransjen har jobbet for at nye målemetoder ikke skal gi høyere bilavgifter. Elbilfordelene fredes frem til 2021, noe NAF også er glad for. Mange bileiere vil de neste årene gå over på elbil og disse bør også få benytte seg av avgiftsfordelene.  

Bompenger

Regjeringen leverer hverken på løftene om et skattefradrag for bompenger eller på å legge frem et bompengeregnskap som kunne vist hva bilistene er forventet å betale de kommende årene. NAF mener dette er svært skuffende og dårlig for forbrukerne. Regjeringen følger opp deler av bompengeavtalen fra august i år. Vi forventer at det vil føre til reelle kutt i bomutgiftene i de områdene som er pekt ut. Det er skapt en forventning om kutt i bompenger i byområdene, men her ligger det inne krav fra regjeringen som gjør at dette er en viktig sak å følge tett videre før vi kan slå fast hva som blir resultatet.   

Vei

Regjeringen kutter i både vedlikehold og fornying av veinettet. De nedjusterer også ambisjonene om vedlikehold i tunneler. Det kom heller ingen satsing på ras og skred, selv om regjeringen tidligere i høst sa at det ville komme. For NAF er dette uakseptabelt. Vi ber om at det må opprettes en økonomisk ordning som gjør at fylkesveiene kan settes ordentlig i stand. De 100 millionene som legges på bordet nå er på langt nær nok, når vi vet at forfallet er på rundt 80 mrd. kroner. 

Tungtransport

Det blir nye krav til vinterutrustning på vogntog og hyppigere kontroller. Dette er en god oppfølging av hva NAF tidligere har bedt om. 

Lading

Elbilsalget øker kraftig, akkurat slik regjeringen og Stortinget ønsker. Da er det en utfordring at ikke ladeinfrastrukturen henger med på utviklingen. Det er ingen konkrete tiltak i statsbudsjettet for å få på plass flere ladestasjoner. Det er skuffende, og vi mener det må minst 5000 flere ladepunkt på plass innen 2025. 

Biodrivstoff

Regjeringen foreslår å legge veibruksavgift på alt biodrivstoff som blandes inn i drivstoffet. Tiltaket er ment å skulle redusere bruk av palmeolje som innblanding, men effekten av tiltaket er usikker fordi avgiften omfatter alt biodrivstoff og ikke bare palmeolje. NAF mener at satsningen på biodrivstoff er viktig for å redusere klimautslippene, men etterlyser tiltak fra regjeringen som er mer treffsikkert som virkemiddel for å hindre bruk av palmeolje i drivstoffet. 

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon