Flere store mediesaker har avdekket et useriøst marked for videresalg av biler som har hatt store strukturelle eller sikkerhetsmessige skader. Disse bilene er ikke reparert på en forsvarlig måte, eller de skulle aldri vært reparert, men vraket. Bilene det er snakk om kan være svært farlige på norske veier 

Det er på høy tid å få på plass et skaderegister som hindrer at trafikkfarlige biler blir solgt til intetanende forbrukere. 

Kondemnerte biler kan bli solgt videre 

Biler som er kondemnert av forsikringsselskapene etter skade, kan bli solgt videre i flere ledd uten at informasjon om skaden og årsaken til kondemnasjonen blir kjent for kjøperne i noen av salgsleddene. Dette skjer fordi vi ikke har et offentlig register.

Forbrukerne har ikke mulighet til å avdekke at bilen som selges har hatt store skader som gjør at den enten skulle vært vraket eller blitt reparert på forsvarlig måte. Vi kjenner til flere eksempler på at sterkt skadde eller kondemnerte biler er blitt overfladisk reparert og deretter tatt ut igjen i bruktbilmarkedet. 

Bør kunne sjekke tidligere skade og reparasjon

Vi ønsker at forsikringsselskap, takseringsselskap og profesjonelle aktører som reparerer bilskader rapporterer skader på biler som kan defineres som storskade til et sentralt register. Vi ønsker også at et storskaderegister gjøres offentlig tilgjengelig, slik at forbrukeren, bransjen og andre interessenter kan få informasjon om at en bil er registrert i registeret, fortsetter han.  

For å ivareta personvernet, trenger ikke et storskaderegister inneholde detaljer om skaden. Det viktige er at bilkjøperne kan sjekke om bilen har vært kondemnert. Da har man mulighet til å sjekke videre om detaljene rundt skade og reparasjon.  

Bred støtte for et offentlig storskaderegister 

Forslaget til å opprette et storskaderegister har bred støtte i forbrukerorganisasjoner og i den seriøse delen av bilbransjen. NAF står sammen med Forbrukerrådet, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) i denne saken. Vi har tatt behovet for et sentralt storskaderegister opp med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Opprettelse av et storskaderegister er også anbefalt av Krimenheten i Vegdirektoratet.