Hva om du skal på backpacker-tur jorda rundt i 4 måneder? Hva om du har en kabriolet som du kun bruker i finvær på sommeren? Hva om du har blitt en gammel mann og ikke er så glad i å kjøre på vinteren lenger? Årsavgiften på bilen din blir uansett den samme.

I Sverige derimot kan backpackeren, kabrioleteieren og den gamle mannen sette bilen i garasjen og slippe å betale for de månedene bilen ikke er i bruk. Det kan de gjøre ved å midlertidig avregistrere bilen på nettet (mot en avgift på 50 kroner) for deretter å registrere den igjen senere. Årsavgiften kreves kun inn for de månedene bilen er registrert.

Kan gi mindre kjøring

Denne «svenskemodellen» er en forbrukervennlig løsning som NAF mener også bør kunne innføres i Norge. Det kommer blant annet alle med sesongkjøretøy til gode og flere vil kanskje la bilen stå i vintermånedene, noe som kan gi miljøgevinst.
Våren 2011 la NAF fram sitt forslag til omlegging av bilavgiftene for politikere, Finansdepartementet og andre. Et hovedbudskap er at vi ønsker en grundig utredning av bilavgiftene som grunnlag for et langsiktig og helhetlig avgiftssystem. Når det gjelder årsavgiften forslo vi en kraftig reduksjon, ny miljødifferensiering og en mer forbrukervennlig løsning med svensk modell.

Lappverk må bli enhetlig

Finansdepartementet er nøkkelen for å få til endringer i avgiftene. I vårt innspill til statsbudsjettet for 2013 og i møte hos Finansdepartementet i slutten av februar har vi spesielt tatt opp endringer i årsavgiften.

Poenget med å gå gjennom hele lappverket av dagens bilavgifter må være å få et system som tåler fremtidens utfordringer. Årsavgiften ble innført allerede i 1917 under betegnelsen «skat paa motorvogner og lystfartøier» som ledd i beskatning av «luksus». I dag er ikke bil luksus og Norge har en av Europas eldste bilparker med mange biler som ikke holder mål verken med tanke på trafikksikkerhet eller miljø. Dette må det gjøres noe med slik at alle alltid kan reise sikkert og miljøvennlig.