Kort fortalt:  

  • NAF jobber for å holde bilavgiftene nede
  • Ved å vente med å innføre moms på elbil, kan man hindre at avgiftene på alle biler settes opp
  • NAF jobber mot bompenger, og mener at veibyggingen bør finansieres av fellesskapet

Elbil er førstevalg for stadig flere

NAF er en pådriver for at bilavgiftene ikke skal øke. Vi er heller ikke likegyldige til hvilke avgifter du må betale når du skal kjøpe og kjøre bil. Bilavgiftene må bidra til utskiftning av gamle biler til fordel for nyere, mer trafikksikre og miljøvennlige kjøretøy. 

Produsenter verden over satser nå stort på ny teknologi og elbiler. Det kommer stadig flere elbilmodeller med de egenskapene vi ønsker oss: Lang rekkevidde, hengerfeste og familie-størrelse. I takt med dette øker antallet elbiler som selges i Norge. Folk kjøper nå flere elbiler enn tradisjonelle biler. 

Slik kan bilavgiftene holdes nede 

Innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslipp. Det har politikerne vedtatt for å oppfylle klimamålene. Elbiler er fritatt moms og engangsavgift på kjøp. De lave avgiftene er en av grunnene til det høye elbilsalget. Flere politiske partier ønsker nå å fase inn moms på elbilene, noe som etterhvert vil øke prisen med 25 prosent.

Med økt moms, vil flere politiske partier samtidig skru opp avgiftene på tradisjonelle biler, for å sikre at folk fortsatt velger elbil. De legger det frem som at det alltid skal lønne seg å kjøpe en nullutslippsbil. Slik tenker de å nå 2025-målet, samtidig som de får inn mer i avgifter fra nye biler. 

Moms på elbil må vente

Dette er en utvikling NAF ikke støtter. Økt moms og økte avgifter vil ikke lønne seg for bilkjøperen. Derfor må man vente med å innføre moms på elbiler. Om noen år vil produksjonskostnadene på elbiler gå ned, og innen 2022 er det ventet at prisen på en Volkswagen e-Golf og en tradisjonell Golf vil være omtrent den samme. Innen 2024 vil også store elbiler bli billigere å produsere. 

Derfor er det viktig å vente moms noen år, og så innføre moms gradvis fra 2024. Det er også riktig å starte med moms på de dyreste elbilene først.

På den måten vil salget opprettholdes og politikerne når klimamålet, uten at prisen på diesel- og bensinbiler trenger å øke. 

FAKTA:
Bilavgifene påvirker hva slags bil vi velger. Stortinget har bestemt at fra 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler, altså elbiler og hydrogenbiler. Det er 
satt et mål for 2030 om at utslippene fra transport skal kuttes med 50 prosent. 

Bedre tilgang til lading for elbiler  

Spesielt i byene er elbil populært. Utenfor byene er det færre med elbil, mange synes rekkevidden er et problem. Faktisk mener halvparten av de som ikke har elbil i dag, at tilgang til lading er et hinder for å bytte.

Når politikerne setter mål om å få flere til å kjøpe elbiler, må de følge opp med nok ladestasjoner. Alle som vil ha elbil, må få ladet. Det er et mål for NAF. 

En ny rapport viser at det nesten ikke vil selges nye dieselbiler i Norge fra og med 2025. Folk er på vei over til elbiler. Lengre rekkevidde på bilene og...

 

Mer offentlige penger, mindre bompenger

I Norge betaler bilistene mellom 10 og 15 milliarder i bompenger hvert år. Disse pengene går både til vei og til andre samferdselstiltak, som kollektivtrafikk og sykkelveier. 

NAF jobber mot bompenger. Veier, kollektivtrafikk og sykkelveier må finansieres av fellesskapet, ikke av bompenger.

Ny teknologi gir nye muligheter  

Mange byer sliter med dårlig byluft og tett trafikk, og folk ønsker seg bedre kollektivtilbud. For å få ned biltrafikken i byene bør politikerne satse på å gjøre kollektiv, sykling og gange til et naturlig førstevalg for flere, gjennom å bruke positive virkemidler. Bompenger bør fjernes, og om man fortsatt skal ha en avgift for å kjøre inn i by mener NAF at veiprising bør utredes som et alternativ.

Veiprising må ikke bli et tillegg til dagens  bilrelaterteavgifter, men erstatte det vi betaler i dag dersom vi i NAF skal støtte det. De totale kostnadene for bilistene må ikke øke med et slikt system, og finansiering av veier slik det i dag skjer med bompenger, må ikke legges inn i veiprising.