Skrot gamle avgifter på bil  

NAF er en pådriver for et helt nytt avgiftssystem for biler. Avgiftene på biler må være tilpasset den endringen som skjer i bilbransjen: Produsenter verden over satser stort på ny teknologi og elbiler.  

Ett nytt avgiftssystem må sikre at prisen på familiebiler ikke går opp.  I tillegg må det settes en stopper for bompengebonanzaen. Det er tøffe krav!  

Med 500  000 medlemmer i ryggen er vi en aktør som blir lyttet til. Som NAF-medlem får du økt påvirkningskraft.  

Vi jobber for at den revolusjonen som skjer i bilbransjen skal komme våre medlemmer til gode.  

Elbilene kommer, men dieselbilene blir ikke borte 

Innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslipp. Det har politikerne vedtatt for å oppfylle klimamål. Samme år vil det rulle om lag 2 millioner bensin- og dieselbiler på norske veier.  

Alle skal kunne reise trafikksikkert og miljøvennlig, uten for store kostnader. Dette er essensen i NAFs forslag til engangsavgifter, vrakpant, omregistrerin...

For oss i NAF, som mer enn noen i dette landet  vet hvor viktig bilen er i hverdagen til folk, er den største oppgaven å sikre at norske politikere ikke setter opp avgiftene på bensin- og dieselbiler før vi har reelle alternativer på plass. Det gjelder avgiftene på nye biler, og det gjelder avgiftene på å bruke bilen.  

Vår viktigste jobb: Folk må ikke prises bort fra veien  

Selv om det skrives mye om nybiler, er det bruktbiler folk flest kjøper. På disse bilene er avgiftene betalt. Men hva folk er villige til å betale for en brukt bil, henger tett sammen med prisen på nye biler. Derfor må politikerne også tenke på prisen på brukte biler når de justerer bilavgiftene.

Det er en viktig sak for NAF at bilavgiftene er forutsigbare for folk, og ikke gir plutselige utslag i prisen på både nye og brukte biler. 

FAKTA:
Stortinget har bestemt at fra 2025 skal det ikke selges nye 
diesel- og bensinbiler i Norge. I tillegg er det satt et mål for 2030 om at utslippene fra transport skal kuttes med 50 prosent. Disse klimamålene har mye å si for deg og meg. 

Bilavgiftene bestemmer hvilke biler vi kjøper 

Å kjøpe bil er en stor investering. Avgiftene utgjør en stor del av bilprisen, og hva bilen koster er viktig for valget vårt. I Norge er avgiftene høye, men etter påtrykk fra NAF har de gått jevnt og trutt ned de siste årene. Nå er avgiftene på en vanlig familiebil 60  000 kroner mindre enn for ti år siden.  

NAF har over tid også vunnet frem hos politikerne slik at bilene med lavest utslipp nå har de laveste avgiftene. Det er slutt på den tiden da en sportsbil hadde mindre avgifter enn en familiebil.  

Konsekvensene er som ønsket: De populære «familiebilene» med de laveste utslippene er blitt billigere og mer tilgengelige for forbrukerne. Bra for deg, og bra for miljøet.  

Nordmenn har omfavnet elbilen  

Bilene som kommer aller best ut på avgifter i dag er elbilene. Elbiler er nøkkelen til at Norge skal nå klimamålene som er satt for transport. For å få til det fjernet politikerne avgiftene: Elbilene har særegne fordeler frem til og med 2021.  

En ny rapport viser at det nesten ikke vil selges nye dieselbiler i Norge fra og med 2025. Folk er på vei over til elbiler. Lengre rekkevidde på bilene og...

Nå ser vi at stadig flere kjøper elbil, blant annet på grunn av lave avgifter. Spesielt i byene er elbil populært. Utenfor byene er det færre med elbil, mange synes rekkevidden er et problem.  

Bilene med lengst rekkevidde på veien, er utenfor rekkevidde prismessig for folk flest. Enn så lenge.  

Derfor må det bli flere ladere 

Lademulighetene er ikke gode nok når du skal reise langt med elbil. Når politikerne bruker prisen for å få bilsalget over til elbiler, må de følge opp med nok ladestasjoner.  

NAF jobber for at staten og kommunene skal få på plass et godt nettverk av ladestasjoner som dekker hele landet.  

På veien til å nå klimamålene må politikken henge sammen på alle felt: Alle som vil ha elbil, må få ladet.  

Bli medlem, bli hørt

Som medlem får du påvirkningskraft, medlemsfordeler og tryggheten fra veihjelp uansett årsak!

Meld deg inn her

Én ny elbilmodell i måneden fra 2021  

Ser vi frem til 2021, har bilprodusentene lovet å ha familiebiler på markedet som går på strøm. Dette er biler som kan erstatte de bilene vi kjører i dag: Stasjonsvognen, SUV-en, «hytte-bilen» som mange er avhengige av. Volkswagen planlegger å lansere en elbilmodell i måneden hver måned fra 2021.  

Om få år vil det være et bedre utvalg av elbiler. Men det betyr ikke at det er fritt frem for å innlemme elbilene i dagens avgiftssystem. Vi mener politikerne må lage et nytt system, som gjør det forutsigbart for folk hvilke avgifter som legges på en bil i årene som kommer. Det er det ikke i dag.  

Mer penger til veibygging fra det offentlige 

I Norge betaler bilistene mellom 10 og 15 milliarder i bompenger hvert år. Disse pengene går både til vei og til andre samferdselstiltak, som kollektivtrafikk og sykkelveier. 

NAF jobber mot bompenger. Vi mener Staten må betale en større andel av utbygging av veier, kollektivtrafikk og sykkelveier.  

En bedre måte å prise bruk av veien på  

Mange byer sliter med dårlig byluft og tett trafikk, og folk ønsker seg bedre kollektivtilbud. Lokalt legger politikerne miljøavgifter på toppen av bompengene for å redusere trafikken.  

NAF mener at avgiftene på bil bør dreies fra kjøp til bruk. Samtidig ønsker vi at drivstoffavgiftene erstattes av et nytt system hvor du kun betaler for...

Disse miljøavgiftene er det eierne av diesel- og fossilbiler som betaler. I lengden er ikke det holdbart: Regningen blir for høy, og folk føler seg urettferdig rammet. Vi er en pådriver for at myndighetene skal utrede om veiprising kan gi en fornuftig regulering av trafikken.  

Veiprising må ikke bli et tillegg til dagens avgifter på kjøp og bruk av bil, men inngå som en del av et helt nytt avgiftssystem. Slik at du kan kjøre trygt og rimelig også i fremtiden, uansett om du har elbil eller dieselbil i dag.