Nytt fra NAF

Mange nordmenn ønsker å kjøpe elbil, flere enn det finnes biler på markedet. Det åpner for spekulanter. NAF advarer mot å betale overpris. Det er allerede...

Det var rekordhøye bompenger i 2018, og om det høye nivået vil fortsette i 2019 er uvisst. Samtidig øker forfallet på veiene våre. Det gledelige er at det...

Ingen drepte. Ingen hardt skadde. Tenk om det å ferdes i trafikken var trygt for alle? NAF jobber for nullvisjonen: Ingen skal omkomme eller bli hardt skadet...