– Mange på bilferie i sommer har opplevd det enorme veietterslepet på nært hold. Over flere tiår har det bygget seg opp et stort forfall på det norske veinettet. Folk kjører på hullete, utrygge og nedslitte veier, sier hun 

NAF representerer nær 500.000 medlemmer. En viktig oppgave for organisasjonen er å fremme krav og jobbe for gjennomslag hos politikerne, slik at NAF-medlemmene får en best mulig hverdagsreise. 

Stort etterslep  

Tallene er tydelige: I 2018 hadde hele 42 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner. Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet i deres hverdagsreise.  I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge. 

 – Dette er ikke holdbart. Regjeringen utreder ferjefri motorvei til nærmere 400 mrd. kroner, mens de veiene vi allerede har bygget forvitrer. Folk forstår ikke denne måte å tenke på. Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg, sier Ryste 

Gir nødvendig aktivitet 

–  Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velgeFor oss betyr det at balansen mellom nybygging og vedlikehold må bli en helt annen enn i dag, sier Ryste i NAF.   

– At vedlikeholdskontrakter bidrar til å holde oppe aktiviteten hos lokale entreprenører bør være et viktig tilleggsargument for regjeringen, nå som mange bransjer er inne i en krevende periode på grunn av lavere aktivitet under korona-utbruddet, sier hun 

Lave bilavgifter 

NAF har også spilt inn til regjeringen et behov for å holde bilavgiftene nede.  

– Vi ser at den norske bilparken er eldre nå enn for 20 år siden. I tillegg har korona-situasjonen gjort at nybilsalget har falt med 20-30 prosent. Bilparken foreldes langsomt. Vi frykter at bilavgiftene er på vei opp, mens det aller beste nå hadde vært å øke vrakpremiene for å få opp fornyelsesgraden i bilparken, sier Ryste 

NAF har også bedt regjeringen om å forsterke utbyggingen av hurtigladestasjoner for elbiler.  

– Veksten i elbiler er høyere enn veksten i hurtigladere. Stadig flere som skal over på elbil kan ikke lade hjemme. Regjeringen må tenke nytt og mer offensivt om lading enn de hittil har gjort, avslutter Ryste.