NAF har de siste ukene vært en pådriver for å gjenåpne kjøreskolene. Et viktig bidrag til en gjenåpning har vært å utvikle en smittevernveileder for føreropplæring, i tett samarbeid mellom NAF, Vegdirektoratet, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trafikkforum.

– Hver måned er det i snitt 8 000 personer som normalt kjører opp til førerkort for personbil. Mange har måttet avbryte opplæringa, eller de rakk ikke å kjøre opp før alt stengte. Nå normaliseres denne delen av samfunnet noe mer, og vi får hjulene litt mer i gang, og det er positivt, sier Skjøstad.

– Vi vet at mange unge har ofret mye etter at koronakrisen traff oss. Skole, utdanning, venner og deltidsjobber. Nå får de mulighet til å komme i gang med noe som er viktig for mange unge, kjøreopplæringen, legger Skjøstad til.

Mange skal nå ha kjøretimer igjen

Man må likevel regne med at det stor pågang og kø, både hos kjøreskolene og for å avlegge førerprøven.

– Vi har hatt nærmere to måneders pause, og det er et etterslep på flere tusen personer som skal ta kjøretimer og ta lappen. I tillegg kan en del sensorer være i risikogruppene, slik at det kan bli en del ventetid for å få lappen. Vi har advart mot en slik kø, og veilederen har vært klar siden april. Det har imidlertid tatt tid å få den godkjent av helsemyndighetene, men vi opplever at Samferdselsdepartementet har spilt på lag med bransjen for å få dette på plass så raskt som mulig.

Les også: Smittevernveilederen for føreropplæring.