For mange er det for eksempel kutyme å montere GPS-en med sugekopp på ruten, og utstyr som mobilholdere og dashbord-kameraer har også funnet sin vei hit.

– Jeg har sett bilister som kjører rundt med både GPS, dashbord-kamera og mobiltelefon montert med sugekopp ved siden av hverandre midt på frontruta. Monterer man dingser slik at de hindrer sikten kan det i verste fall være livsfarlig, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Kan være straffbart

Det kan gå svært galt hvis for eksempel en fotgjenger forsvinner fra synsfeltet bak en GPS. Å ha utstyr i frontruten er dessuten straffbart hvis det anses å ha medvirkende årsak til en ulykke. I «Forskrift om bruk av kjøretøy» heter det nemlig at føreren må påse at «snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.»

Nye regler for EU-kontroll

Men en ting som mange kanskje ikke vet er at feilmonterte dingser i frontruta nå også kan gi stryk på EU-kontrollen, etter at skjerpede kontrollrutiner ble innført 8. juni i år.

– I kontrollinstruksen, som alle som utfører EU-kontroll må forholde seg til, står det blant annet at «Hindring i førerens synsfelt som i vesentlig grad påvirker sikten framover eller til sidene» er en type 2-mangel. Det vil si at kjøretøyet ikke kan godkjennes før mangelen er utbedret, sier Engebretsen.

Hjelper ikke å fjerne utstyret på stedet

Det betyr tapt tid og tapte penger hvis man har utstyr plassert til hinder for utsynet på kontrolltidspunktet. Hvis bilen ikke godkjennes må man nemlig få utført etterkontroll av bilen, selv om man fjerner utstyret på stedet. NAF kjenner til tilfeller der dette har skjedd.

Ta bort GPS-en når du ikke bruker den

Engebretsen oppfordrer uansett alle til å tenke sikkerhet, og ikke feste utstyr i synsfeltet.

– Ikke bruk frontruta som en oppslagstavle. Hold dingser unna frontruta hvis du kan. Må du for eksempel ha GPS-en i frontruta er det riktige stedet i nederste venstre hjørne, for her hemmer den sikten minst. Men ta bort ekstrautstyret når du ikke bruker det, det er selvfølgelig det beste.