– Målet er at alle barna skal ha en trygg skolevei, uttalte daglig leder i NAF Bergen, Liv Røssland til lokalavisen Fanaposten.

Den trafikkfarlige veien har tidligere også vært omtalt i Bergensavisen, og er et kjent problem. Da NAF tidligere i år ba medlemmene varsle om farlige veistrekninger og skoleveier i forbindelse med trafikksikkerhetskampanjen "Med hjertet i halsen", tipset et medlem om nettopp denne veien.

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon

Slik beskrev innsenderen barnas skolevei:
«Korsnesvegen er en smal svingete vei der små barn går til skolen. Her er ingen fortau eller gangvei, enkelte steder er veien svært uoversiktlig, belysningen er gammel og dårlig, og en rekke bilister kjører svært fort. Fra der Korsnesvegen møter Krokeidevegen kan barna følge gangvei helt til Krokeide skole. Men der de krysser bilveien for å komme til gangveien, krysser de en svært trafikkert vei som ligger nært et ferjeleie. Biler her kjører ekstremt fort, tross 50-grense, særlig når de skal rekke en ferge de er sent ute til (…)»

Strakstiltak må på plass

Sammen med FAU ved skolen satte NAF søkelys på at det må iverksettes tiltak for å trygge barnas skolevei. En varig og langsiktig løsning vil være å få på plass fortau eller gang- og sykkelvei på strekningen, men dette vil ta tid å få gehør for. I mellomtiden er det viktig å få på plass strakstiltak, ifølge NAF og FAU.
Mulige løsninger som kan gi en tryggere skolevei på kort sikt er lyskryss, bedre belysning, fotobokser eller utbedring av fartshumpene som er i veien i dag. I tillegg er det viktig at bilistene respekterer fartsgrensen og at det er en skolevei, selv om de har en ferge å nå.
NAF Bergen og Omegn er en aktiv avdeling med et godt nettverk av frivillige, alle med et stort engasjement for trafikksikkerhet. I august i år aksjonerte avdelingen, sammen NAFs åtte andre avdelinger på Vestlandet, på E16 mellom Bergen og Voss.

Les artikkelen i Bergens tidene om E16-aksjonen her