– Dette er helt fantastisk! Vi har nådd frem ved å vise til løsninger og gjøre samferdsel til en «snakkis», sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Kampanjen «Kampen om tiden» fikk trafikantene til å reflektere over sine transportvalg. På landsbasis er de 1 av 4 som sier det samme, men ungdommen er de som er blitt mest bevisst på at endring av transportvaner kan gi effekt. Halvparten av de spurte i aldersgruppen 18 til 24 år sier at de vurderer å endre transportvanene sine. Og det er tall for hele landet.

- Dette er positivt og ekstra gledelig siden vi lagde filmer som pekte tydelig på løsninger for hverdagslogistikken, sier Sagedal, - Men vi vet at det ikke er gjort over natta å endre folks reisevaner. Nå er det viktig at myndighetene tilrettelegger. Trafikantene er villige til å endre sine vaner, men alternativene må bli bedre før det skjer, fortsetter hun.

Trafikkekseprimentet viste løsningene i praksis

«Kampen om tiden» kulminerte 22. september med det store trafikkeksperimentet på E18 inn mot Oslo vestfra. Der klarte NAF sammen med sine samarbeidspartnere å redusere køtiden med opp til 30 prosent i morgenrushet. Løsningene som bidro til dette var flere; økt togkapasitet, flere på sykkel, hjemmekontor og fleksitid hos store arbeidsgivere samt innfartsparkering med busser til sentrum.

Folk har fått med seg disse løsningene. Halvparten av befolkningen i Oslo og Akershus sier at de har lært mer om hvilke løsninger som kan redusere kø som følge av kampanjen.

– Med trafikkeksperimentet lagde vi en «snakkis». Nær sagt alle i Oslo og Akershus fikk det med seg, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Fakta

Kan komme til å endre transportvanene sine som følge av kampanjen «Kampen om tiden»:

  • 33 prosent i Oslo og Akershus sier de vil det.
  • 26 prosent på landsbasis sier de vil det.
  • På landsbasis sier 50 prosent av de mellom 18 og 24 år at de vil det.

Har lært mer om hvilke løsninger som kan implementeres for å redusere kø på norske veier som følge av kampanjen:

  • 50 prosent i Oslo og Akershus svarte ja
  • 37 prosent på landsbasis svarte ja

Fikk med seg trafikkeksperimentet 22. september:

  • 78 prosent i Oslo og Akershus svarte ja
  • 62 prosent på landsbasis svarte ja

Kjennskap til løsningsforslag:

  Landsbasis Oslo/Akershus
Utvidet kapasitet innenfor kollektivtransport som buss og tog 88 % 93 %
Samkjøring i bil 73 % 70 %
Sykling og utbygging av sykkelvei 72 % 78 %
Innfartsparkering 65 % 77 %
Fleksibel arbeidstid 50 % 60 %

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse. Et landsrepresentativt utvalg på 1026 personer (fra 18 til 89 år) har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen.