Nytt fra NAF

NAF har vunnet frem i Høyesterett i en viktig prinsippsak. Spørsmålet var om en brukbilkjøper etter et privat kjøp kan klage direkte til et verksted på en jo...

Forsvarlig pakking av påskebagasjen er viktig for deg og dine. - Bruk litt ekstra tid når du pakker bilen til påskeferien. Da får du en trygg tur, sier Nils...

I Norge har vi gjort oss avhengige av bompenger både for veibygging og kollektivutbygging. Både i byene og i distriktene merker folk at de betaler mye...

Vi mistet Olav som medlem, han fortalte hvorfor i en lokalavis. Men det Olav ikke vet er at han er NAFs drømmemedlem.