Nytt fra NAF

Hvorfor sier vi at drivstoffavgiften er utdatert? Hva må politikerne gjøre for at folk i hele landet skal få renere, raskere hverdagsreiser? På denne siden...

NAF-sjef Stig Skjøstad overrakte rapporten som setter søkelyset på fremtidens hverdagsreiser: NAFs Veikart for personlig transport er et hjelpemiddel til...

NAFs Veikart for personlig transport er et hjelpemiddel til politikere og styresmakter på veien mot en klimanøytral transportsektor.

Dersom du har vurdert å kjøpe et alkometer for å sjekke om du kjører «lovlig», risikerer du i verste tilfelle å blåse rent på tross av at du har godt med...

Dersom du har vurdert å kjøpe et alkometer for å sjekke om du kjører «lovlig», risikerer du i verste tilfelle å blåse rent på tross av at du har godt med...

De nye bomtakstene i Oslo er nå vedtatt. Fra 2019 kommer det til å svi ekstra for de som kjører inn via Akershus til og fra jobben. – Alternativene må på...