5. september fortalte finansminister Siv Jensen (Frp) at regjeringen snur og dropper økningen i bilavgifter for statsbudsjettet for 2019.

– Det er riktig at regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020, sier Jensen til VG.

– Dette er sent, men godt fra Siv Jensen. Utsettelsen gir en forutsigbarhet som norske bilkjøpere burde fått mye tidligere, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Denne saken er oppdatert etter at utsettelsen ble kjent.

WLTP er en ny og mer presis måte å teste og typegodkjenne biler på. I Norge kan dette gi utslag i bilavgiftene. Fra 2020 skal alle nye biler som selges være testet med den nye metoden, og det er ut i fra disse testene av avgiftene fastsettes. 

Testen gir blant annet et mer realistisk bilde av bilenes utslipp, noe som kan føre til at avgiftene på nye biler øker. 

Norske myndigheter har ennå ikke besluttet hvordan WLTP-metoden (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) vil slå ut i avgiftssystemet. Målingene vil kunne gi høyere utslippstall på en lang rekke modeller enn med den gamle metoden NEDC (New European Driving Cycle).

Overgangsordning nødvendig

I Norge er engangsavgiften på bil tett koblet til hvor mye CO2 bilen slipper ut. NAF er positiv til innføringen av WLTP, men samtidig er vi opptatt av at forbrukerne ikke skal sitte igjen med regningen som følge av nye målemetoder. Norge har allerede en gammel bilpark. Dersom avgiftene økes, frykter vi at utskiftningen i bilparken går enda saktere. Det vil være dårlig nytt både for trafikksikkerheten og miljøet, fordi nye biler er gjerne tryggere og har lavere utslipp enn gamle biler.  Elbil er fortsatt ikke et alternativ for alle: Det er lange ventelister på elbil, ladeinfrastrukturen er ikke godt nok utbygd og det begrensede utvalget av elbiler gjør at elbil foreløpig ikke er et reelt alternativ for alle.

Dette er våre krav til myndighetene når WLTP skal innføres:

  • En overgangsordning som sikrer at det ikke blir kraftige avgiftsøkninger på nye biler
  • At avgiftene ikke rammer salget av nye biler og bremser utskiftningen av Norges gamle bilpark

Må vite hva bilene skal koste

Bilavgiftene fastsettes vanligvis i statsbudsjettet, som presenteres i oktober hvert år og vedtas av Stortinget i desember. Derfor er det fortsatt uklart hva slags engangsavgifter det blir med nye målinger på nye bensin- og dieselbiler i 2019. Vi har i møter med regjeringen understreket at de snarest mulig må avklare situasjonen slik at bilkjøperne vet hva som skjer.

Siden regjeringen nå har utsatt selve avgiftsberegningen etter den nye målemetoden, blir det ingen økning som fryktet fra 2019. Finansminister Siv Jensen sier nå at man skal sikre en god overgang til den nye målemetoden i budsjettet for 2020. (Se VG-sak)

Tillit til at avgiftene er rettferdige

NAF er positiv til innføringen av WLTP. WLTP gir forbrukerne riktigere informasjon om bilen de kjøper, og kan bidra til at bilprodusentene får fart i arbeidet med å få ned de reelle utslippene fra bilene de lager.

NAF har vært en pådriver for at avgiftene i Norge skal ned, og fastsettes ut i fra bilenes utslipp, framfor for eksempel vekt og motorstørrelse. I snitt har derfor nye biler fått 60 000 kr mindre i avgift de siste 10 årene. 

Dine rettigheter dersom bilprisen går opp

Dersom prisen på bilen økes med mer enn 6 % kan du ha rett til å heve kjøpet, og kan forhandle om prisen. Dette gjelder dersom standardkontrakten til Norges Bilbransjeforbund (NBF) er brukt.

I standardkontrakten til NBF er det et generelt forbehold om prisøkning som følge av avgiftsøkninger. Dette gir rett for forhandleren til å endre prisen med inntil 6 % uten at kjøperen i utgangspunktet har rett til å fragå kontrakten. Det betyr at forbrukere som har bestilt bil risikerer å måtte betale en høyere pris for bilen enn den avtalte kjøpesummen, dersom engangsavgiften på bilen øker før bilen blir levert.

Men, dersom prisøkningen overstiger 6 % har forbrukeren ifølge standardkontrakten en hevingsrett. Det betyr at bilkjøper kan velge å gå fra avtalen dersom avgiftsøkningen gir mer enn 6 % prisstigning på bilen. Hvis forbrukeren ønsker å kjøpe bilen til tross for avgiftsøkningen, vil det være rom for forhandlinger om kjøpesummen.

NAF har vært i dialog med Regjeringen over lengre tid om WLTP. Vi har pekt på mulige negative miljøeffekter ved at nyere biler med bedre teknologi blir dyrere enn eldre tilsvarende biler. Vi har pekt på manglende forutsigbarhet for forbrukerne. Og vi har pekt på at det ikke er gode nok alternativer til fossile nybiler i dag, fordi det er lange ventelister på elbil, ladeinfrastrukturen ikke er godt nok utbygd og fordi utvalget av elbiler foreløpig ikke gjør elbil til et reelt alternativ for alle. Vi kjemper for at bilkjøperne ikke må ta hele regningen for at bilene har høyere utslipp enn det som har vært målt.