Svekket syn i kombinasjon med høstmørket kan skape farlige trafikksituasjoner. 480 000 kvinnelige og mannlige bilister oppgir at de aldri har sjekket synet.

Av de som kjører bil har nærmere en kvart million bilførere opplevd farlige situasjoner som sjåfør på grunn av synet. Allikevel mener over 90 prosent av førerne at de ser godt nok.

Sjekk synet jevnlig

– Undersøkelsen viser at en tredjedel ikke har sjekket synet på årevis og det er skremmende. Vi anbefaler voksne å sjekke synet jevnlig. Har du passert 40, bør du sjekke synet minst annethvert år, opplyser optiker Arne Aasrud hos Specsavers.

Krav om å se godt når du kjører bil

Forskrift om førerkort i Norge sier at synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring.

Det vil si at kravet for å ha lov til å kjøre vanlig bil i Norge, er at du skal kunne lese et bilskilt på minimum 20 meters avstand.

– Holder du NAFs tresekundersregel i 40 km/t og kan lese skiltet på bilen foran, har du godt nok syn. Klarer du ikke å lese bilskiltet før du er ca. 30 meter unna, anbefaler vi å bruke kjørebriller, sier Sagedal.

Høstmørket med svarte og regnvåte veier, sjåfør med dårlig syn og fotgjenger uten refleks er livsfarlig.

– Denne høsten håper vi flere sjekker synet sitt, slik at vi unngår enda flere ulykker. Selv om førerkortet ditt ikke krever bruk av briller eller linser, har du som bilist ansvar for at du til enhver tid tilfredsstiller minstekravet, avslutter Sagedal.

Undersøkelsen om syn og bilkjøring er gjennomført for InFact på vegne av NAF og Specsavers.