Sammen med Grønn Bil, Zero og Norsk Elbilforening roper NAF nå et varsku om konsekvensene forslaget til statsbudsjett for 2014 får dersom kuttene til Transnova går igjennom i Stortinget.

I forslaget regjeringen la frem i dag tildeles Transnova 50 millioner kroner for 2014. Det er hele 25 millioner mindre enn i 2013.

Bremser utviklingen

Konsekvensen er at midlene er nok til å finansiere pågående prosjekter. Helt nødvendig ladeinfrastruktur for stadig flere elbilister må settes på pause. Konsekvensen av svekket satsing på elbil er at det blir vanskeligere å oppfylle klimaforlikets måletning om et snittutslipp på 85 gram CO2 fra nybilparken i 2020.

- Forbrukerne vil tape på dette. Stadig flere av våre medlemmer er elbileiere og mange ønsker å bli det. For de som har elbil vil bruken bli vanskeligere, mens morgendagens kjøpere kanskje aldri tør å ta valget, sier Christina Bu, miljøpolitisk rådgiver.

- Det virker svært lite gjennomtenkt å vingeklippe et helt sentralt virkemiddelapparat samtidig som elbilsalget i Norge tar av. I 2014 forventer vi at elbilsalget passerer 10.000. Med det nye budsjettforslaget vil det bli vesentlig trangere på landets ladestasjoner fremover, og det vil bli færre hurtigladere. Dermed vil flere potensielle elbil-kjøpere velge andre, forurensende biler, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil.

- Med dette forslaget har regjeringen Solberg prioritert satsingen på utslippsfri transport kraftig ned, stikk i strid med alle anbefalte lavutslippsbaner – og stikk i strid med egne festtaler i opposisjon og posisjon de siste årene. Med et så stort kutt i et så viktig verktøy for klimakutt i transportsektoren, hvordan skal regjeringen nå kravene fra EU og løftene fra klimaforliket? Spør leder for transportavdelingen i ZERO, Kari Asheim

- Jeg er svært skuffet. Det finnes i dag liten eller ingen vilje fra kommersielle aktører til å bygge ladeinfrastruktur for elbiler, uten at det offentlige stiller med utløsende midler. Til det er markedet er for lite og kostnadene ved etablering er for høye. Dermed trengs en statlig investeringsvilje. En slik vilje ser vi ikke noe til i statsbudsjettet, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.