Elbilpolitikken i Norge har vært en suksess. Utslippene fra nye biler går raskt nedover. At elbiler har vært fritatt fra merverdiavgift og engangsavgift de siste årene har vært helt sentralt i dette.  

-Denne avgiftsøkningen sender et signal om at penger i kassa er viktigere enn flest mulig elbiler på veiene. Vi har hatt en suksess med elbilpolitikken, og hvor forutsigbarhet har vært et suksesskriterium. Dette må til for at vi skal lykkes med omstillingen til utslippsfri transport som de ønskersier Sagedal.  

Regjeringen bryter avtalen om bilavgifter 

I 2015 inngikk Høyre, Venstre, Krf og Frp en avtale om hvordan bilavgiftene skulle rigges. Avgiftsfordelene på elbiler er helt sentralt. Dette avgiftshoppet er et brudd med den politikken.  

-For våre 500 000 medlemmer vil det fremstå som brudd med de forventingene de har hatt grunn til å ha. tillegg bryter regjeringen intensjonen med avtalen med samarbeidspartiene, sier Sagedal.  

Uklokt å gjøre de største elbilene enda dyrere 

I dag er det kun Tesla som tilbyr store biler med lang rekkevidde og hengerfeste – kriterier som er viktig for mange når de skal velge bil.  

-Hittil har vi sett flest elbiler i sentrale strøk. Men innen 2020-2021 vil det komme flere større biler på markedet, med de egenskapene mange trenger i sin hverdag. Da vil det være uklokt å gjøre disse så dyre at vanlige folk velger en fossil-SUV istedenfor. Nå håper vi regjeringen tenker seg om og ikke bremser det grønne transportskiftet, sier Sagedal.