- Testene viser at barn i bakovervendte seter sitter langt tryggere enn de som er vendt mot kjøreretningen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I 2014 krasjtestet EuroNCAP 40 biler fra en rekke ulike bilprodusenter. I de simulerte kollisjonene testes også sikkerheten for barn i alderen 1 til 4 år. Dette regnes med som en del av totalsikkerheten og gir utslag når bilen skal få tildelt stjerner (karakterer). Kun fem av bilprodusentene valgte å montere barnesetene i testbilene bakovervendt. Det belønnes de godt for, og det er ikke uten grunn.

En del av forklaringen til at bakovervendte seter er sikrest er at et barns hode er svært tungt i forhold til selve kroppen. Og ved en kollisjon vil barnets hode, og til dels kroppen, kastes rykkvis framover i et framovervendt sete - i utakt med selve kollisjonsforløpet til bilen.

Ikke snu barnesetet for tidlig

Det er sikkerheten for barn mellom 1 til 4 år som er mest kritisk, for da velger mange foreldre å flytte barna sine over i framovervendte seter. Men resultatet av testen er klar: Testdukkene i de framovervendte setene fikk langt større skader. Spesielt gikk smellen utover nakken og til dels brystet, der påkjenningene blir voldsomme.  Du som forelder må huske på at nakken til mindre barn har begrenset styrke og er spesielt utsatt.

Sikkerheten for et tre år gammelt barn var kun god i to av 40 kollisjonstester hvor framovervendte seter ble brukt - til stor forskjell fra de bakovervendte. I den minste klassen for barneseter (0–18 måneder) er alle montert bakovervendt, og kommer med det enten bra eller meget bra ut i testen.

- Testene viser at vår anbefaling om å montere bakovervendte barneseter er den sikreste løsningen for barn fram til fireårsalderen. Det er viktig å huske på at bakovervendte barnestoler aldri skal brukes i passasjersetet foran dersom kollisjonsputen ikke er deaktivert, sier Sagedal.

Små barn sitter sikrest bakovervendt, altså vendt mot kjøreretningen.