– Hvordan i all verden skal vi få folk ut av bilen og inn på buss, trikk og bane når alt blir dyrere, spør Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF vil ha billigere buss utenfor rush

Det er lurt å spre trafikken slik at ikke alle reiser midt i rushtiden. Både de som må reise i rush og de som kan reise før eller etter, får en bedre hverdagsreise. Men det er feil virkemiddel å gjøre det dyrere å ta bussen. Hvorfor ikke snu det på hodet? Nemlig å gi rabatt til de som velger å reise utenfor rushtid.

- Det er fortsatt mange som må reise i rushtiden. Da kan ikke alle tiltak for å spre trafikken gjøre det dyrere for disse, slår Sagedal fast, - Da er det bedre å holde prisene på dagens nivå i rush, og heller gi rabatt til de som har fleksible jobber, fortsetter hun.

Alt kan ikke bli dyrere når målet er å få færre biler inn i byen

Biltrafikken skal ned i byene våre og da må flere over på kollektivtransport. Da er det avgjørende å gjøre det så attraktivt som mulig. Hyppige avganger og pris er viktig for å få folk bort fra rattet og inn på buss og bane. Hvis alt blir dyrere i rushtiden, blir det vanskelig å nå de politiske målsetningene.

- Nå må politikerne ta inn de menneskelige hensyn som transportforskerne ikke gjør, nemlig at noen er tvunget til å reise i rushtiden fordi de ikke har fleksibel jobb og skal hente i barnehagen, mener Inger Elisabeth Sagedal, - Hverdagsreisen ikke bli dyrere for å nå målene om bedre trafikkflyt og få ned biltrafikken, avslutter hun.