Når regndråpene fryser til is med en gang de treffer bakken, kaller vi det underkjølt regn. Derfor lager underkjølt regn et isdekke over hele kjørebanen, noe som gir dårlig friksjon og skaper farlige kjøreforhold.

- Selv biler med gode piggdekk risikerer å skli rundt som Bambi på isen, sier Engebretsen. - De samme føreforholdene får vi når regn har frosset på bakken over natten, fortsetter han.

Rene og gode dekk er livsviktig

Under disse vanskelige kjøreforholdene er det likevel gode piggdekk som takler det best. Likevel er det viktig å være klar over at litt slitte piggdekk også kommer til kort på dette underlaget. Faktisk er piggfrie dekk bedre enn slitte piggdekk.

- Det viktige for de som kjører i områder med saltede veier, er å vaske dekkene jevnlig med dekkrens eller sterkt blandet Zalo-vann. Saltet binder veistøv og annen skitt fra veibanen. Det gir en glatt overflate på dekkene og dårlig veigrep, sier Jan Ivar Engebretsen.

Bruk varmeapparatet på frontruta

Ved underkjølt regn er det ikke bare veigrepet som blir utfordrende. Frontruta blir også vanskelig å holde fri for is. Når underkjølt regn treffer en kald frontrute, vil det fryse til is og legge seg som et panser-teppe over hele ruta.

- Det er viktig at du får mest mulig av kupévarmen til å varme opp frontruta slik at regnet ikke får mulighet til å fryse, sier Engebretsen.

Fakta:

  • Underkjølt regn er regndråper i atmosfæren som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene er under null grader.
  • Når underkjølt regn treffer bakken vil de fryse til is.
  • Underkjølt regn vil også forekomme når luftlaget er varmere enn null grader i høyden og ved at luftlaget nær bakken er under null grader.
  • Dette er et fenomen som oftest oppstår om høsten og vinteren.
  • Like skummelt kan det være når det regner om kvelden, og så klarner det opp og blir kaldt slik at veiene er dekket av et islag om morgenen.
  • Uten salting av veien vil den bli svært glatt!
  • Dårlig sikt på grunn av iset frontrute kan medføre bot og i verste fall førerkortbeslag.