Budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF, ga bilavgiftene et nytt dytt i riktig retning. Billigere ladbare hybrider vil gjøre at de får fart i salget. Fortsatt og forsterket premiering av lave utslipp fra diesel- og bensinbiler er bra. Til slutt; den solide reduksjonen i omregistreringsavgiften gjør det billigere å skaffe seg en nyere bruktbil.

Alt dette er i tråd med NAFs avgiftspolitikk for en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark.

Viktige ladbare hybrider

Lettelsene gir mer trafikksikre biler for oss alle. I tillegg blir elbilfordelene bevart, så alt i alt er dette også gode nyheter for klimamålene Norge har satt seg.

Det har kommet mange ladbare hybrider, som nå blir billigere, og i de nærmeste årene vil det komme en rekke nye modeller på markedet. At folk kjøper miljøvennlige biler er avgjørende for å nå målene for utslipp. Med ladbar hybrid kan du i det store og hele kjøre elektrisk i hverdagen, samtidig som du slipper rekkeviddeangst på de lengre turene. Ladbare hybrider kommer i de fleste størrelser og prisklasser, og tilfredsstiller gjengse behov, både når det gjelder plass og trafikksikkerhet.

Helhetlig gjennomgang av bilavgiftene

Regjeringen, sammen med støttepartiene, skal nå i gang med en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. NAF ønsker og vil ha en solid påvirkning på dette arbeidet. For selv om mye går i riktig retning, er vi ikke i mål med et robust avgiftssystem for fremtiden.

Forbrukerne er avhengig av forutsigbarhet slik at valget vi gjør er et godt valg, både miljømessig og økonomisk. Da trenger vi politikere som ikke vingler. Med skiftende politisk flertall er det avgjørende at Stortinget vedtar et system som kan vare i mange år fremover.

Utslipp viktigst i fremtidens avgiftssystem

Nøkkelen for fremtiden er at utslipp fra biler er det viktigste når avgiftene avgjøres. Utslippene fra transportsektoren må reduseres. Da må vi både få ny teknologi inn i bilene og få ned utslippene fra fossile biler.

Avgiftene påvirker våre valg. Derfor er avgiftspolitikken avgjørende. Det har vi sett, både i forhold til dieselbiler i 2007, og senere for elbiler. Og det vil vi nå se i forhold til ladbare hybrider.

Må tenke lange linjer

Men skal vi få effekt over tid må vi tenke lange linjer. Hvordan vil vi ha det om 20, 30 eller 50 år? Bilavgiftene som skal presenteres i revidert statsbudsjett til våren, må gjenspeile denne langsiktigheten. Hvis ikke når vi ikke målet og samfunnet får ikke den nødvendige omleggingen av bilparken. Omlegging er nødvendig fordi klimaet krever det og fordi oljen ikke varer evig. I tillegg er det avgjørende for trafikksikkerheten.

NAF er klar for en spennende vår for norske bilavgifter. NAF skal gjøre jobben på vegne av våre halv million medlemmer, slik at resultatet blir til det beste for medlemmene og alle norske forbrukere.