– Vi var skuffet i oktober, men nå har heldigvis den lovede bilavgiftspakken fra revidert budsjett i våres kommet inn i budsjettet for 2016, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF har lenge vært en pådriver for å flytte bilavgiftene fra det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksosrøret. Målene og prinsippene de fire borgerlige partiene ble enige om i mai, fulgte på lang vei dette. Bilene som slipper ut minst skulle få avgiftslette, samtidig skulle det som kalles effektavgiften (antall hestekrefter) på sikt fases ut. I tillegg skulle betydningen av bilenes vekt reduseres.

- Bilavgiftene har stått på stedet hvil de to siste årene og etter fremleggelsen av budsjettet tidligere i høst, fryktet vi i NAF at de ville fortsette med det for tredje året på rad, sier Sagedal. – Vi har mistet verdifull tid, men nå mister vi i hvert fall ikke et år til, fortsetter hun.

Avgiftene avgjørende for at folk tar riktige valg

Avgiftspolitikken er avgjørende for å få folk til å ta riktige valg. Norge har en av Europas eldste bilparker. Derfor er en avgiftspolitikk for å få skiftet ut miljøskadelige og lite trafikksikre biler viktig.

- Det de fire borgerlige partiene har lagt frem nå er bra. Biler med lave utslipp og mye sikkerhetsutstyr blir nå billigere. Det er bra for miljø, klima og trafikksikkerhet, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Hovedtrekkene i avgiftsendringene

 • CO2-komponenten
  Innslagspunktene reduseres med 10 gram på de fire nederste trinnene og 20 gram på de to øverste trinnene. Satsene økes med 10 prosent for de positive verdiene.
 • Effektavgiften
  Alle satser halveres i 2016 og skal fases helt ut etter to år.
 • Vektkomponenten
  Får et bunnfradrag på 150 kg og reduseres også med 5 prosent på alle trinn.
 • NOx-komponenten
  Økes med 20 prosent for personbiler