Bredden på nyere biler har blitt betraktelig større, mens parkeringsplassene fortsatt er de samme. I 1974 var en Volkswagen Golf 161 cm bred uten sidespeilene, mens en 2012-modell måler hele 180 cm uten sidespeilene. Med speil er en nåtidens Golf 203 centimeter bred. Normert bredde på en parkeringsplass er 250 centimeter.

NAF har sammen med EuroTest, et spleiselag hvor NAF er en av fjorten europeiske bidragsytere, testet 60 parkeringshus i femten europeiske storbyer. I Norge ble Oslos parkeringshus Aker Brygge, Galleriet Vest, Oslo S og Vestre Vika testet. Dette er parkeringshus hvor blant annet turister parkerer. Samtlige er driftet av det tyskeide EuroPark. Testene ble utført av et nøytralt tysk team 4. og 5. juni i år.

De norske parkeringshusene fikk varierende karakter: Galleriet Vest fikk karakteren dårlig, Oslo S fikk karakteren bra, mens Aker Brygge og Vestre Vika fikk middels bra.