I forbindelse med skolestart debuterer mange tusen fem- og seksåringer i trafikken. De har lite kunnskap om trafikkregler og lite erfaring fra trafikken.

Vurderer ikke avstand

Det er viktig å huske på at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne.

Barn har heller ikke de samme forutsetninger som voksne i trafikken. I tillegg til at de er lavere og derfor har dårligere oversikt, har de ennå ikke utviklet evnen til å vurdere avstand. Når man ikke kan vurdere avstand, kan man heller ikke vurdere hastighet – faktisk ikke en gang vite hvilken vei en bil eller sykkel kjører.

Barn er spontane og impulsive

Avstand vurderer vi ut fra vinkelen vi får i trekanten mellom våre to øyne og målet. Jo lenger unna gjenstanden befinner seg, jo spissere blir vinkelen. Hjernen trenger tid til å lære seg dette ”regnestykket”. Denne evnen er først utviklet omkring 10-12-årsalderen. Før den tid har barna liten forutsetning for å forstå hvor raskt for eksempel en bil nærmer seg.

Dette krever at voksne må ta ansvar for barnas sikkerhet i trafikken. Et barn i trafikken bør registreres som et ”fareskilt” – barn er spontane og impulsive.

Vis varsomt

I tillegg opplever mange barn trengsel, travelhet, stress og et uoversiktlig trafikkbilde utenfor skolene når foreldre leverer og henter barna til samme tid. Ofte kan enkle tiltak gi vesentlig bedret trafikksikkerhet, både langs skoleveien og ved skolen.

NAF oppfordrer alle bilister til å vise respekt for skolepatrulje og skolestart-skilt. Vis stor varsomhet i trafikken rundt skoler slik at de minste trafikantene kommer seg trygt frem både til og fra skolen.