NAF mener at biodrivstoff er en mellomløsning for tungtransport, skip og fly inntil disse også kan elektrifiseres. Dagens innblanding av bio i bensinen kan ikke økes uten å skade de eldste bilene, og det hersker usikkerhet om biodrivstoffet som blandes i dieselen er bærekraftig.

-Selv med økt innblanding av biodrivstoff vil bilene fortsatt forbruke en stor andel fossilt brensel. Når det i tillegg er tvil om biodrivstoffet gir klimaeffekt, skaper det stor usikkerhet. Det mest treffsikre er å iverksette tiltak som gjør at folk kan skifte ut de eldste bilene som slipper ut mest, sier Sagedal.

Tre tiltak er spesielt viktige for få en raskere utskiftning av de eldste bilene. Engangsavgiften må innrettes slik at folk velger bilene som slipper ut minst, og det må gi fordeler å velge nullutslipp. Omregistreringsavgiften må ned for å gjøre det billigere å bytte ut en bruktbil med en med lavere utslipp. Ikke minst må vrakpanten økes kraftig.

-Bilprodusentene kappes nå om å få de beste elbilene på veien. Teknologien er med oss og myndighetene må gjøre det enkelt og attraktivt å velge miljøvennlig, sier Sagedal.