Det har blitt slik at alle veiprosjekter som bygges i Norge er avhengig av at brukerne betaler med bompenger. Og belastningen på brukerne blir større for hvert år som går. Byene våre er i tillegg avhengige av bompenger for å få bygd ut både kollektivtrafikken og sykkelveinettet.  

I mange store byer, som Oslo og Bergen har bompengetrykket økt kraftig de siste årene. Bilistene betaler både bompenger for å finansiere nødvendige vei- og kollektivutbygginger, og ekstra avgifter for å kjøre i rushtid.  

På tide å tenke nytt 

Vi mener at vei og bane må finansieres på en ny måte. Veiutbygginger er delvis fristilt med et eget veiselskap, men selskapet mangler sikker, langsiktig finansiering. 

Nøkkelen for å få et sikkert og effektivt veinett i Norge er langsiktighet og helhetlig utbygging.

Avgiftene på bruk av bil må også gjøres om. Økte bompenger i byene gjør hverdagen vanskelig for folk. Derfor bør et nytt system komme. Et system der man betaler for når man kjører, hvor man kjører og hva man kjører. Dette vil gi rettferdighet både i byen og på landet.  

I byene vil flere ta kollektivt til jobben, mens de fortsatt kan ta bilen når barna skal på fotballtrening. Sånn er det ikke i dag hvor bomtrykket særlig i Oslo, er stort døgnet rundt. Da blir fotballtreningen, besøket til svigermor og handleturen på IKEA uforholdsmessig dyr.  

NAF har tro på at transport i fremtiden vil bli både renere og raskere. Men overgangen til mer miljøvennlig transport må gjøres i et tempo så folk klarer å tilpasse seg. Og vel så viktig er det at alternativene til bilen må bli så gode at folk har et reelt alternativ i hverdagen.