Det er ikke alle som har en hverdag som går opp uten bilen. Omlandet til Oslo er mangfoldig og uten gode alternativer til bilen, henting i barnehage, uten fleksibel arbeidstid, er man låst til å bruke bilen for å få logistikken til å gå opp.

- Vi roper et varsko på vegne av denne gruppen. Politikerne må ta inn over seg at noen faktisk er avhengige av bilen, og at dype innhogg i lommeboka kan gå utover familieøkonomien, sier Inger Elisabeth Sagedal, - Skal folk si opp jobben i Oslo fordi de ikke har råd til å komme seg inn til byen, spør hun.

I dag er det mange som ikke betaler bompenger for å kjøre bil i Oslo. Flere såkalte bomsnitt er fornuftig og rettferdig, men i stedet for å fordele kostnadene på flere, smører nå politikerne på ekstra tykt for de som passerer gjennom mange av bomstasjonene hver dag.

- Med flere innkrevingspunkter ligger alt til rette for en rettferdig fordeling av kostnadene, men med det opplegget som ligger på bordet nå, blir mange rett og slett straffet ekstra hardt, mener Sagedal. 
– Det er ikke regulering av biltrafikken som ligger til grunn her, men behovet for penger inn i kassa, fortsetter hun.

Mindre biler i byen er bra. I andre byer har de løst dette langt bedre enn det Oslo har tenkt å gjøre. Et eksempel er Kristiansand der man i stedet for å sette opp bompengene, satte dem ned utenom rushtiden. Det har hatt god effekt uten å ramme for hardt.

- I tillegg til fornuftige priser, må det satses mer på få folk inn og ut av Oslo med andre transportmidler enn bil, mener Sagedal. – Mer kollektiv må på plass, og ikke minst innfartsparkeringer rundt byen der folk enkelt kan sette fra seg bilen og ta buss til byen. Tid er en nøkkel, og da må det legges til rette for at folk kan sette fra seg bilen, avslutter kommunikasjonssjefen i NAF.