- Samferdselssatsningen er viktig og nødvendig og vi er fornøyd med at det er en fortsatt satsning både på kollektiv, bane og vei. Men for mange vil det ha en bismak når så mye skal betales av bilistene. Et skattefradrag kunne bidratt til å lette bompengebelastningen, sier Ryste.

Bompengeregningene vil fortsette å øke

Bompengeselskapene skal komme med ytterligere 1,2 milliarder til riksveibygging neste år, totalt 9,8 milliarder. Dette er midler som om noen år må betales tilbake av bilistene i form av bompenger. I tillegg kommer bypakkene og fylkesvei. Dette er et signal om en kraftig økning i innbetalinger de kommende årene.

Men hva det i årene fremover utgjør i bompenger for folk sier statsbudsjettet ikke noe om. Regjeringen signaliserte tidligere i år at de var positive til NAFs forslag om et femårig bompengeregnskap. Men i budsjettet går de tilbake på dette, til tross for at en sånn prognose er mulig fullt å sette sammen.

- At regjeringen nå ikke vil legge frem en slik oversikt kan fremstå som en tynn unnskyldning for å ikke legge frem upopulære tall. NAF mener tydelighet og åpenhet om utviklingen på bompenger fremover er viktig, så i dag er vi skuffet over at regjeringen ikke vil legge frem dette, sier Ryste.