Med avtalene kommer bompengene 

Fra Bryne, et tettsted med drøyt ti tusen innbyggere, til Oslo med nær millionbefolkning. Bypakke-avtalene inngås i hurtig tempo i områder med svært ulike utgangspunkt.  

Trondheim, Nord-Jæren med Stavanger, Kristiansand, Oslo og Akershus, Grenland med Skien, Siljan og Porsgrunn, Førde, Bodø, Bergen og omland, Harstad, Haugesund, Nedre Glomma med Fredrikstad og Sarpsborg.  

Alle disse stedene har bypakker. Alle disse stedene har bompenger. Ytterligere ni steder er på trappene med bompenger, men har ennå ikke startet innkreving.

Bilistene må ta regningen på forskudd 

Avtalene inngås for å unngå kø, kork og kaos i byer med god tilflytting og ambisjoner for næringslivet. Bypakkeavtalene er laget som et restaurantbesøk i revers: Først kommer regningen, senere kommer maten.  

Først kommer bommene opp, og når de har tatt inn nok penger blir det bedringer i kollektivtrafikken.  

Stavanger er et spesielt grelt eksempel, hvor bompengene dobles mens kollektivtilbudet er like dårlig som før. Ikke rart folk blir sinte. 

Avtalen er at du betaler 

Mange steder vokser det folkelige engasjementet mot bompenger. Det forstår vi godt. Nå ser vi hvor urettferdig bompenger rammer. Nå ser vi hvor dyrt det blir for lavinntektsfamilier.  

Nå ser vi hvor vanskelig det blir for folk når politikerne setter som forutsetning at det skal bli mindre bilkjøring, men at bomringene likevel skal ta inn mer penger fra bilistene.  

NAF har lenge advart mot å skru opp bompengene for høyt, uten at folk har muligheter til å bytte til alternativ transport.  

Byfolk i Norge kjører også bil  

Man skal ikke langt utenfor storbyene før buss kun er et alternativ akkurat i rushtiden. Trenger du å reise før eller etter, eller hente barn på hverdagsreisen, blir ventetiden fort lang. Hverdagen går ikke i hop uten bilen. Det kjenner mange på nå.  

Et eksempel: Blant familier med barn i barneskolealder bruker hele 87 prosent bil på hele eller deler av hverdagsreisene sine. For befolkningen som helhet er det 73 prosent som benytter bil i hverdagen. Også i byene er det over halvparten som bruker bil.  

Det viser NAFs Trafikantbarometer fra 2017, hvor vi har kartlagt folks hverdagsreiser i hele landet.  

Politikerne skylder på hverandre 

Folk kjører ikke bil fordi det er gøy. Folk oppfatter bilkjøring som dyrt, de er bekymret for utslippene, og de skulle gjerne reist mer kollektivt om de kunne.  

Dette ser det ikke ut for at politikerne forstår. Hadde alternativet til bil vært der, ville mange satt fra seg bilen. Akkurat nå oppfattes bompengene som tvang.  

Ekstra betent blir det fordi ingen tar ansvar. Lokalpolitikerne peker på staten og sier at staten har krevd at de bruker bompenger for å få ned trafikken i bytte for bypakkene. Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister de siste fem årene, sier at det er lokalpolitikerne som skrur opp bompengenivået og at dette må de bli enige om lokalt.  

Ingen snakker om at man kunne valgt annerledes.  

NAF er mot bompenger, og mener infrastruktur bør være et offentlig ansvar. De siste årene har bompengene økt kraftig. I 2009 betalte bilistene inn om lag 6,6...

Er bompenger virkelig beste løsning? 

I dag er prinsippet at bompengene både skal få inn penger, og få ned trafikken. Det er to mål som ikke er forenelige. Skal stadig færre bilister betale stadig mer i bompenger? Bompenger er ikke bare upopulært blant bilfolket, det vil i lengden ikke være holdbart.  

I NAF har vi lenge påpekt denne konflikten, men politikerne er mer opptatt av å kritisere hverandre enn å se seg om etter alternative løsninger. Heller enn å dytte ansvaret mellom stat, fylke og kommune må de sette seg ned og finne bedre, mer rettferdige løsninger.  

NAF håper den ferske samferdselsministere, Jon Georg Dale, tar den sterke folkelige motstanden på alvor. Nye løsninger må på plass om folk skal kunne bo og jobbe i både små og store byer, over hele landet.