I flere byer har det blusset opp bompengeopprør i år. I høst var vi sett at folk i Stavanger og Sandnes, Oslo, Fredrikstad, Bergen, Drammen og Kristiansand har møtt opp for å protestere mot kraftige økninger i bompengeutgiftene. 

Folk føler at det er nådd en grense, både for hva lommeboka kan tåle og hva som er rettferdig. 

I Stavanger har det gått så langt at folk utfører hærverk mot bomstasjonene.  

Det er å gå for langt, mener NAF. Samtidig forstår vi frustrasjonen. For det er ingen som har gode svar til aksjonistene.  

NAF er mot bompenger, og mener infrastruktur bør være et offentlig ansvar. De siste årene har bompengene økt kraftig. I 2009 betalte bilistene inn om lag 6,6...

Et catch 22 

Lokalpolitikerne skylder på at staten krever at de bruker tiltak som får ned trafikken, og det reelle alternativet er bompenger. Fra regjering og storting svarer politikerne at når lokalpolitikerne ber om bompenger, så følger de bare den lokale folkeviljen.  

Bompenger må bekjempes ved at politikerne i stedet for å skylde på hverandre, finner nye og bedre løsninger for å finansiere veiene våre.  

Mye veibygging = mye bompenger 

Bompengebetalingen har skutt kraftig i været under skiftende regjeringer. I dag lener politikerne seg på bompenger for få finansiert store deler av både vei- og kollektivsatsingen i byene. 

Og det er i byene protestene har vært kraftigst: Ved hjelp av «bypakker» vedtar politikerne prosjekter som skal forbedre veier, sykkelveier, gi mer kollektivtrafikk og bedre fremkommelighet. Bompenger skal betale for om lag halvparten av det dette koster.  

 Bommene i bypakkene har også en annen begrunnelse. De brukes for å redusere trafikken, og oppnå målet politikerne har satt om at biltrafikken ikke skal øke i byene. 

Samferdsel er fellesskapets ansvar 

Å legge til rette for gode hverdagsreiser, slik at vi kommer oss til og fra jobb, til fritidsaktiviteter, til butikken og til kinoen, er fellesskapet sitt ansvar. Uten gode transportløsninger stopper samfunnet opp, og da snakker vi både om vei, buss, bane og sykkel. 

Med befolkningsveksten i byene, kan ikke alle kjøre egen bil alltid og overalt. Med bompenger har politikerne lagt en stadig større del av ansvaret for finansieringen av gode transportløsninger over på brukerne. Det er ikke holdbart.  

Staten må ta en større del av regningen for store investeringer i samferdsel i byene. I tillegg ønsker NAF at politikerne utreder veiprising som alternativ til bompengene som kreves inn for å regulere trafikken.  

Da kan man fjerne mange av dagens bilrelaterte avgifter.  Veiprising må nemlig ikke bli en erstatning for måten bompenger nå brukes til å betale for veier, kollektivtilbud og sykkelveier. Da gjentar politikerne den samme feilen som de gjør i dag: Skyver ansvaret for et viktig felles gode over på den enkelte.