I slutten av februar i år ble forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 lagt fram og der er ikke denne veistrekningen en gang prioritert. Dermed skal det fra 3. mai kreves inn bompenger for en vei som kanskje ikke blir bygd.

Til tross for at Stortinget vedtok en utvidelse av det som kalles Aust-Agderpakka sist sommer, er altså veien ikke prioritert. Allerede ved Stortingets vedtak brytes prinsippet om at bompenger først skal kreves inn når veien står ferdig. Vedtaket gir Aust-Agder Vegfinans AS anledning til å forhåndsinnkreve 50 millioner kroner til planlegging av E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Undergraver folks respekt for bompenger
- Dette undergraver all respekt folk har til bompenger, uttalte NAF-direktør Stig Skjøstad til Aftenposten. - Bompenger skal ikke betales før man kjører på en ny vei. Folk skal vite hva de betaler for. Her brytes det prinsippet fordi staten ikke vil legge ut for planprosessen. Det blir enda mer meningsløst når det nå viser seg at Veivesenet ikke prioiterer denne veistrekningen. Bilistene betaler for noe som man ikke vet vil komme eller ikke. Det viser hvilke friheter man tar seg innen veifinansiering, fortsatte Skjøstad til samme avis.

NAFs reaksjon i Aftenposten spredde seg til artikler i 90 aviser rundt om i landet.

Metode for sniking i køen?
I samme artikkel kom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa med en urovekkende uttalelse: "Og jeg kan ikke i dag forskuttere strekning for strekning, men det jeg kan si er at fylkeskommunen her har tatt et aktivt grep for å posisjonere seg i en kø."

Betyr dette at vilje til å kreve inn penger til planlegging ved hjelp av bompenger er en akseptabel metode for å komme lenger frem i utbyggingskøen? Eller er det som skjer i Aust-Agder et engangstilfelle? Dette lurer NAF på og har sendt et brev til departementet hvor vi stiller spørsmålet.