Det skal brukes 500 millioner mer til vedlikehold av riksveiene og jernbanen neste år. Også fylkesveiene får økt vedlikehold neste år. For riksveiene betyr økningen at forfallet stanses neste år, men jobben med å bli kvitt forfallet må fortsette.

Signaliserer en økt satsing

Totalt øker Solberg-regjeringen veibevilgningene med 1,8 milliarder kroner. Dette er 45 prosent av økningen i budsjettrammene.

– Regjeringen viser at de vil satse på samferdsel. Det er også det signalet endringene i budsjettet gir, mener NAF-sjef Stig Skjøstad. 

Starter oppbygging av fond

I tillegg til økningene i både investering og vedlikehold, starter regjeringen oppbyggingen av et fond for vei- og baneinvesteringer. Dette er oppstarten for å finansiere et eget utbyggingsselskap.

- Vi er spente på hvordan utbyggingsselskapet vil bli organisert. Det er fortsatt uklart, men et slikt selskap må få midler utenfor statsbudsjettet, mener Skjøstad.

Svak miljøprofil

Derimot stusser NAF på endringene regjeringen gjør i engangsavgiften. Med forslaget vil vanlige biler bli litt dyrere, mens de mest forurensende bilene blir billigere. Videre kuttes det også i støtten til Transnova som vil gjøre det vanskeligere å nå målsetningene i Klimaforliket som alle partier er enige i.