Etter et rådsmøte i Brussel i starten av februar kom det frem at EU har valgt å trekke tilbake noen av forslagene i trafikksikkerhetspakken, knyttet til hyppigere kontroll av kjøretøy. Samtidig er både motorsykler, mopeder, lette tilhengere og traktorer tatt ut av forslaget.

Unødvendig med årlig EU-kontroll
NAF var tidlig ute med å påpeke at en innføring av årlig EU-kontroll var unødvendig. Det er ingen kjent sammenheng hverken nasjonalt eller innen EU-området som dokumenterer at hyppigere kontroller vil føre til en reduksjon i antall ulykker som skyldes forhold som blir avdekket ved EU-kontrollene. Det er ytterst få ulykker hvor feil ved bremser, styring eller karosseri er nevnt som medvirkende årsak.

Den foreslåtte økte kontrollhyppigheten kunne også ført til en unødvendig ekstra utgift på over 500 millioner kroner for bilistene, bare i Norge.

Det er gledelig at samferdselsminister Marit Arnstad har lyttet til NAFs råd og at EU-kommisjonen i Brussel har trukket tilbake forslaget. Det viser at det nytter for lille Norge å påpeke at ikke alle tiltak har noen nytteverdi.

Beholder flere og hyppigere veikontroller
NAF har økt trafikksikkerhet som en av våre viktigste arbeidsoppgaver og arbeider aktivt for tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten.

Selv om EU har valgt å gå tilbake på flere forslag i trafikksikkerhetspakken ønsker de fortsatt at biler i større grad skal kunne stoppes langs veien og bilens tekniske stand skal bli kontrollert.

Det er NAF positive til og er helt enige at veikontroller er en god løsning. Det er en mye mer målrettet og treffsikker kontroll enn hva en årlig EU-kontroll ville vært.