– Dette er avgjørende for en tryggere norsk bilpark og at klimamålene skal nås, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Avgiftsendringene som nå kommer på ladbare hybrider gjør at denne biltypen får en kraftig prisreduksjon. I tillegg fullføres miljølinjen ved at man nå fortsetter dreiningen i avgiftene på nye biler fra motorrommet til det som kommer ut av eksospotta. Vi gleder oss også over reduksjonen at omregistreringsavgiften fra budsjettforslaget blir stående.

- Nå vil både bruktbil- og nybilkjøpere kunne ta valg som gir flere trafikksikre og miljøvennlige biler på veiene. Det er veldig bra, sier Sagedal. – Regjeringen og støttepartiene har blitt enige om en retning for bilavgiftene som kommer forbrukerne til gode, fortsetter hun.

Lavutslippsbilene blir vinnerne på bilmarkedet

Norge har satt ambisiøse klimamål. For å nå målet om 85-gram CO2 per kilometer fra bilene i 2020, er det avgjørende å premiere lave utslipp fra alle biltyper.

- På sikt vil lavutslippsbilene bli vinnerne i bilmarkedet. Avgiftsendringene for ladbare hybrider åpner virkelig opp døren for denne biltypen i det norske markedet. Vi kommer til å se helt andre salgstall for et stadig voksende utvalg av ladbare hybrider, sier Inger Elisabeth Sagedal.