Køståing koster trafikantene og samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet i storbyene. Bare i Oslo koster ett minutt i kø 1,2 millioner kroner.

– For disse summene kan det bygges ut kollektivtilbud, sykkelveier, InterCity-tog og vei som får trafikken til å flyte. Politikken står i veien for logistikken, og NAF krever at samferdselspolitikken endres, sier NAF-leder Stig Skjøstad.

En landsomfattende spørreundersøkelse som er utført av TNS Gallup på vegne av NAF, viser at trafikanter i de store byregionene bruker opptil en fjerdedel av hverdagsreisen på kø eller forsinkelser.

Les mer om kø og venting i hverdagsreisene