Forpliktende sykkelsatsing

Endelig er det et byråd som forplikter seg til å bygge ut sykkelvei. 60 kilometer er konkret, bra for byen og mulig å oppnå. Sykkelsatsingen til nå har vært for dårlig og usammenhengende.

- Vi vet at mange velger bort sykkelen fordi de føler seg utrygge. Sammenhengende og trygge sykkelveier er viktig for å nå målene om å ta trafikkvekst med sykkel og gange, sier Sagedal.

E-18 er viktig

Med den store befolkningsveksten stor-Oslo opplever, kreves det fullt fokus på transportløsninger som effektivt får folk inn og ut av byen. E18-utbyggingen er i den sammenheng viktig. NAF vet fortsatt ikke hva som menes med at veikapasiteten ikke skal økes. Innfartsparkering langs hovedårene inn mot byen er en forutsetning for å lykkes.

- Vi må huske at E18 ikke bare handler om økt privatbilisme. Det er selvsagt ingen løsning at folk kjører en og en i bil inn til byen, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Utfordringen er nytte- og varetransporten

Utfordringen er nytte- og varetransporten som fortsetter å øke kraftig. Byrådet må finne løsninger for å gjøre plass til dette. Samtidig må det komme incentiver for å elektrifisere næringstransporten.

- Det blir derfor spennende å se hvilke løsninger det nye byrådet har for veksten i nytte- og varetrafikken. Samtidig vet vi at Oslo ikke kan løse disse utfordringene alene, men må finne løsninger sammen med både staten og Akershus både for varetransporten og for å få folk på jobb, avslutter Sagedal.